INSTITUT DRUŠTVENIH NAUKARADILI U INSTITUTU

Slobodan Maksimović

Slobodan Maksimovic CV

Prof. dr Slobodan Maksimović (1938-2016) rođen je u Trebinju SR BiH. Radio je u Institutu društvenih nauka, u Centru za ekonomska istraživanja u periodu od 1994. do 2005. godine. Od diplomiranja do penzionisanja je paralelno radio u visokoobrazovnim i naučno istraživačkim institucijama. Bio je direktor Ekonomskog instituta u Sarajevu. Osnovne oblasti istraživanja profesora Maksimovića su se odnosile na privredni sistem, tržište i cene, ekonomiju preduzeća. Rukovodio je najvećim i najsloženijim istraživačkim projektima iz oblasti ekonomije u Bosni i Hercegovini i u međurepubličkoj saradnji, a autor je originalnih pristupa u metodologiji planiranja u preduzeću i u kvantitativnoj analizi ekonomskog položaja privrede. Odlikovan je Ordenom rada 1975. godine. Autor je udžbenika „Mikroekonomija” i „Mikroekonomija – principi i metode analize“.

Monografije

Zbornici