INSTITUT DRUŠTVENIH NAUKARADILI U INSTITUTU

Vesna Klajn-Tatić


Mesto i datum rođenja:

Beograd, 30. mart 1949.

Obrazovanje:

Sadašnje zaposlenje - ranija zaposlenja:

 • 2014, IDN, naučni savetnik Centra za pravna istraživanja
 • 2004, IDN, viši naučni saradnik Centra za pravna istraživanja
 • 1991-2003, IDN, naučni saradnik Centra za pravna istraživanja
 • 1974-1977, IDN, asistent-pripravnik; istraživač saradnik Centra za pravna i politikološka istraživanja
 • 1973-1974, Narodna banka SFRJ, referat za devizne rezerve

Oblast naučnog interesovanja:

 • obligaciono i privredno pravo
 • medicinsko pravo
 • eutanazija i pacijentovo pravo samoodređenja
 • genetika i pravo
 • pravo o transplantaciji
 • etička i pravna pitanja biomedicinskih istraživanja ili ogleda na ljudima

Funkcije:

 • od 2007. potpredsednik Udruženja za medicinsko pravo Srbije
 • 1998-2003, član Predsedništva Jugoslovenskog udruženja za medicinsko pravo
 • 2001-2003. i dalje, glavni i odgovorni urednik Biltena Jugoslovenskog udruženja za medicinsko pravo, a od 2007. Biltena za medicinsko pravo Srbije
 • 2002-2003. i dalje, član Izdavačkog saveta stručno-naučnog časopisa Pro et Contra.

Naučna zvanja:

 • 1977-1991, istraživač saradnik, IDN
 • 1991-2003, naučni saradnik, IDN
 • 2004, viši naučni saradnik, IDN
 • 2009 reizabrana u zvanje viši naučni saradnik, IDN

Članstvo u profesionalnim organizacijama, asoicijacijama:

 • Jugoslovensko udruženje za medicinsko pravo
 • Svetsko udruženje za medicinsko pravo (NjAML)
 • Udruženje za sudsku medicinu (SLĐ)
 • Etički odbor Gradskog zavoda za plućne bolesti i tuberkulozu

Monografije

Zbornici