РЕСУРСНИ ЦЕНТАР ЗА
ПОДРШКУ ИСТРАЖИВАЊИМА

Logo RCPI

Ресурсни Центар за подршку истраживањима (РЦПИ) je невладино, нестраначко и непрофитно удружење које доприноси развијању модела управљања друштвеним наукама у Србији заснованом на независности научне мисли, отворености науке према друштвеним променама и примени науке у јавним политикама.

РЦПИ су основали Институт друштвених наука (ИДН) и Институт економских наука (ИЕН) уз финансијску и техничку подршку пројекта PERFORM (Performing and Responsive Social Sciences) Швајцарске агенције за развој и сарадњу (SDC) који спроводи организација HELVETAS Swiss Intercooperation у партнерству са Универзитетом у Фриборгу у Швајцарској. Како би друштвене науке могле да помогну решавању проблема у друштву, PERFORM се фокусира на јачање улоге ових наука у процесу друштвено-економских реформи. Пројекат подржава унапређење квалитета истраживања у друштвеним наукама и повезивање истраживачке заједнице са креаторима јавних политика. Такође, помаже унапређење правног окружења и приступа алтернативним изворима финансирања који су неопходни за спровођење квалитетних и друштвено релевантних истраживања.

Циљеви РЦПИ усклађени су са Стратегијом научног и технолошког развоја Републике Србије oд 2016. до 2020. године.

Основни циљеви су:

  • Подршка истраживачима у ИДН и ИЕН у пројектима у области друштвених наука;
  • Промоција истраживања у области друштвених наука;
  • Повезивање научних истраживања са јавним политикама;

Основне активности РЦПИ:

  • Развој методологије рада на припреми научних и других истраживачких пројеката;
  • Учешће у припреми, реализацији и праћењу пројеката;
  • Организација стручних скупова, саветовања, семинара, едукативних програма;
  • Подршка научном и стручном кадру за учешће у научним, стручним и истраживачким пројектима;
  • Прикупљање и обрада научне и стручне литературе у области друштвених наука;
  • Објављивање књига, стручних и других публикација;
  • Сарадња са државним органима и институцијама: Владиним Канцеларијама, локалном самоуправом, универзитетима, институтима, научно-истраживачким и образовним институцијама, организацијама цивилног друштва, пословним удружењима, привредним субјектима и др. Сарадња са међународним организацијама и институцијама, регионалним иницијативама и амбасадама.