РЕСУРСНИ ЦЕНТАР ЗА
ПОДРШКУ ИСТРАЖИВАЊИМА

Образовано Радно тело у оквиру трећег програма активности Уније у области здравства (2014-2020)

slika za vest

У оквиру трећег програма активности Уније у области здравства (2014-2020), 17. августа, у Министарству здравља, одржан је састанак поводом уручивања решења о образовању Радног тела за спровођење заједничке акције за неједнакости у здрављу предвиђене Планом рада за 2017. годину.

У радно тело је поред здравствених институција и секретаријата, именован и Институт друштвених наука у својству повезаног лица. ИДН је изразио заинтересованост за радни пакет број седам - Мигранти и здравље, и радни пакет број осам- Универзални здравствени приступ за угрожене групе.

Институт за јавно здравље Србије "Милан Јовановић Батут" је главни партнер, одговоран за финансије и слање обједињеног извештаја повезаних лица Министарству здравља. Сви учесници скупа су поред захтева за добијањем додатних информација и појашњењем одређених чињеница у вези са програмом, изразили велики ентузијазам што су део овог Радног тела. 

У име ИДН присуствовао је Марко Миленковић, а у име РЦПИ, Јованка Тодоровић.