РЕСУРСНИ ЦЕНТАР ЗА
ПОДРШКУ ИСТРАЖИВАЊИМА

Одржан тренинг о припреми пројеката за младе истраживаче 

У Институту друштвених наука, 25. маја, одржан је први део тренинга о припреми пројеката за младе истраживаче и истраживачице у организацији Ресурсног центра за подршку истраживањима. Сврха тренинга је оснаживање истраживача да своје проблеме или истраживачка питања формулишу у пројектне идеје, науче приступ логичком оквиру, да буџетирају пројекте, а пре свега да добију слику о типу пројеката за који ИДН може да конкурише и да препознају такве врсте позива.