RESURSNI CENTAR ZA
PODRŠKU ISTRAŽIVANjIMA

Koordinatorka Resursnog centra za podršku istraživanjima i dugogodišnja aktivistkinja za ljudska prava, Jovanka Todorović, izabrana je za članicu Programskog saveta RTS-a, na sednici Upravnog odbora RTS-a, održanoj 21. februara 2017.

slika za vest

Odbor za kulturu i informisanje Narodne skupštine Skupštine Republike Srbije, 6. februara 2017. utvrdio je listu od 28 kandidata za članove Programskog saveta RTS-a, sa kojima je prethodno na sednici tog skupštinskog tela obavljen razgovor, a UO RTS-a je sa te liste izabrao 15 članova tog savetodavnog tela.

Kako je na predstavljanju rekla, Jovanka Todorović će se zalagati za ljudska prava ranjivih grupa.