RESURSNI CENTAR ZA
PODRŠKU ISTRAŽIVANjIMA

Resursni centar održao sastanak sa Tanjom Miščević

slika za vest

U utorak, 14. marta, održan je sastanak sa Tanjom Miščević, šeficom pregovaračkog tima Srbije za vođenje pregovora o pristupanju Republike Srbije u EU , na kome su Institut društvenih nauka i Institut ekonomskih nauka predstavili novu platformu, Resursni centar za podršku istraživanjima. Tanja Miščević je istakla kako posebno podržava analitičku podršku, i da je potreba za primenom znanja svakim danom sve veća i veća, a pogotovo će da bude u momentu kada postanemo članice EU, jer tada postajemo kreatori javnih politika i do tada je važno da imamo sistem kreiranja javnih politika.