RESURSNI CENTAR ZA
PODRŠKU ISTRAŽIVANjIMA

Održan okrugli sto "Nauka, javne politike i privreda"

slika za vest

U Institutu društvenih nauka, 1. marta, održan je okrugli sto "Nauka, javne politike i privreda", čiji je cilj bio da ukaže na nužnost povezivanja rezultata naučnoistraživačkog rada sa javnim politikama i privredom.