RESURSNI CENTAR ZA
PODRŠKU ISTRAŽIVANjIMA

U IDN održana prezentacija programa Fonda za inovacionu delatnost

slika za vest

U sredu, 18. aprila, u maloj sali Instituta društvenih nauka, Resursni centar za podršku istraživanjima organizovao je prezentacije programa Fonda za inovacionu delatnost za istraživače Instituta društvenih nauka. Akcenat je bio na predstavljanju programa Transfera tehnologije (TTF), kao i na primerima projekata koji su podržani, a nakon toga je otvorena diskusija između istraživača i predstavnika Fonda za inovacionu delatnost.