RESURSNI CENTAR ZA
PODRŠKU ISTRAŽIVANjIMA

Obrazovano radno telo u okviru trećeg programa aktivnosti Unije u oblasti zdravstva (2014-2020)

slika za vest

U okviru trećeg programa aktivnosti Unije u oblasti zdravstva (2014-2020), 17. avgusta, u Ministarstvu zdravlja, održan je sastanak povodom uručivanja rešenja o obrazovanju Radnog tela za sprovođenje zajedničke akcije za nejednakosti u zdravlju predviđene Planom rada za 2017. godinu.

U radno telo je pored zdravstvenih institucija i sekretarijata, imenovan i Institut društvenih nauka u svojstvu povezanog lica. IDN je izrazio zainteresovanost za radni paket broj sedam - Migranti i zdravlje, i radni paket broj osam- Univerzalni zdravstveni pristup za ugrožene grupe.

Institut za javno zdravlje Srbije "Milan Jovanović Batut" je glavni partner, odgovoran za finansije i slanje objedinjenog izveštaja povezanih lica Ministarstvu zdravlja. Svi učesnici skupa su pored zahteva za dobijanjem dodatnih informacija i pojašnjenjem određenih činjenica u vezi sa programom, izrazili veliki entuzijazam što su deo ovog Radnog tela. 

U ime IDN prisustvovao je Marko Milenković, a u ime RCPI, Jovanka Todorović.