ИНСТИТУТ ДРУШТВЕНИХ НАУКА

Предавање “Савремена подручја и перспективе родних истраживања у феминистичкој економији – пример Србије”

slika za vest

У организацији Студијско истраживачке групе за родну равноправност и јавне политике Института друштвених наука, др Татјана Ђурић Кузмановић је 25. септембра одржала прво овосеместрално предавање у новопокренутом академском циклусу предавања „Нови погледи, перспективе и истраживања у теорији рода”. Она је излагала на тему “Савремена подручја и перспективе родних истраживања у феминистичкој економији – пример Србије”. У излагању је представљена феминистичка економија (ФЕ) као школа мишљења, научна и наставно педагошка дисциплина, као и главни налази ФЕ. Посебна пажња је посвећена контекстуалној анализи дејствујућих односа моћи у процесу неолиберализације српске економије на родне и економске неједнакости са циљем да се укаже на значај феминистичких економских знања и истраживања и дискусија о томе да ли су коме и зашто потребна, као и ФЕ контекстуални приступа у економској родној анализи.

Монографије

Зборници