INSTITUT DRUŠTVENIH NAUKADr Vladimir Nikitović, Savremeno selo u Srbiji kao kvazi-demografska tema (Rečeno i prećutano, Radio Beograd 2)

http://www.radiobeograd.rs/download/Emisije/receno/receno2010.mp3

Monografije

Zbornici