INSTITUT DRUŠTVENIH NAUKADr Stiven Mejer održao predavanje New American Politics and Western Balkan

slika za vest

Nova američka politika i Balkan

Od 1995 do 2017 američka politika prema Balkanu je bila statična. Svim balkanskim zemljama je rečeno da se moraju pridružiti EU i NATO ako žele biti deo Zapada. Tako je zapravo politika Vašingtona  oslobodila balkanske lidere od odgovornosti da formulišu svoju politiku. Srbiji je rečeno da se uključi u Briselski proces koji je ostvario male rezultate osim što je doveo do kontinuiranog gubitka suvereniteta nad Kosovom. Trampova administracija je promenila politiku govoreći  liderima Balkana da u velikoj meri mogu formulisati svoj pravac. 

Monografije

Zbornici