ИНСТИТУТ ДРУШТВЕНИХ НАУКААКАДЕМИЦИ

Академик Александар Фира

Aleksandar Fira CV

Рођен је у Крагујевцу, 4. маја 1929. године. После завршене гимназије, уписује Правни факултет Универзитета у Београду. Дипломирао је 1952., а докторирао 1959 године. Био је професор Правног факултета у Новом Саду, а у Институту друштвених наука је радио од 1970-1971. године. Од 1969. је био судија Уставног суда Југославије, а председник истог Суда је био од 1982. - 1990. године. Био је и председник Уставног суда Војводине од 1974; председник Савезног комитета за законодавство и члан Савезног извршног већа од 1975. до 1982. године; професор Факултета политичких наука од 1990. до 1994 године. Дописни члан Академије наука и уметности АП Војводине је постао 1979. године, а од 1988. до 1990. године био је председник њеног председништва. Након интегрисања Војвођанске академије наука и уметности са Српском академијом наука и уметности постаје члан САНУ у Одељењу друштвених наука. Од 1997. године био је редовни члан Академије наука и уметности централне Европе. У САНУ је активно радио у Међуодељењском одбору за проучавање националних мањина и људских права и Одбору за проучавање извора српског права којима је и председавао.

Добитник је Ордена рада са златним венцем, Ордена за војне заслуге са сребрним мачевима, Ордена братства и јединства са златним венцем, Ордена Републике са сребрним венцем.


Најважнија дела Александра Фире су:

  • Уставни развој социјалистичке Југославије, Институт за политичке студије Факултета политичких наука, 1974
  • Уставно право, Институт за политичке студије Факултета политичких наука, Привредни преглед, 1976
  • Држава у систему социјалистичког самоуправљања, Институт за политичке студије, 1980
  • Развој социјалистичког самоуправљања у СФРЈ : уставно-правни оглед, Центар ПК СКВ за политичке студије и марксистичко образовање,1981
  • Уставност и политика, Центар ПК СКВ за политичке студије, 1984
  • Моћ и немоћ федерације : снаге и противречности у југословенском федерализму, Дневник, 1986
  • Енциклопедија уставног права бивших југословенских земаља (у четири тома), Мир, САНУ, 1999
  • Преминуо је 31. децембра 2011. у Београду.

Монографије

Зборници