ИНСТИТУТ ДРУШТВЕНИХ НАУКААКАДЕМИЦИ

Aкадемик Иван М. Максимовић

Ivan M. Maksimovic CV

Рођен је 21. априла 1924. у Београду, где је похађао основну школу и гимназију. Из гимназије је за време рата искључен због учешћа у антифашистичком покрету као члан СКОЈ-а. После завршених студија на Правном факултету у Београду изабран је 1950. године за асистента при Катедри економских наука тог факултета. Докторирао је на Правном факултету 1957. године са темом „Економска теорија социјализма у грађанској економској науци“. За доцента је изабран 1958., за ванредног професора 1963., а за редовног професора „Политичке економије“ 1968. године. Од 1975. до 1985. године био је шеф катедре економских наука Правног факултета у Београду. У Институту друштвених наука је био Управник Центра за економске науке. Иван Максимовић је био генерални секретар и потпредседник Савеза економиста Југославије, председник Савеза економиста Србије као и председавајући и члан многобројних комисија и тела ових удружења.

За дописног члана Српске академије наука и уметности изабран је 1978., за редовног члана 1985. године. Вршио је и функцију секретара Одељења друштвених наука САНУ у периоду од 1989. до 1993. године. У области науке, главна поља интересовања и доприноса Ивана Максимовића су економска теорија и методологија, упоредни економски системи, самоуправнo друштвено – економски систем. У Академији је радио у неколико научних тела: Одбор за филозофију и друштвену теорију, члан од 1985; Међуодељењски одбор за 3. Миленијум, члан од 1982; Комисија за економске науке, члан од 1979; Међуакадемијски одбор за проучавање положаја и проблема науке, члан од 1987; Група за уставноправна питања, члан од 1989; Међуодељењски одбор за проучавање људских и мањинских права, члан од 1993.

Носилац је високих признања: Орден заслуга за народ 3. реда, 1948; Орден са златним венцем, 1972; Орден рада са црвеном заставом, 1988; Седмојулска награда, 1991. Правни факултет у Београду објавио је у част његовог пензионисања двоброј 5/6 Анала Правног факултета за 1991. годину. Први рад, професор Иван Максимовић, је објавио у часопису „Економист“ 1951. године под називом Енгелс: Положај радничке класе у Енглеској. Када је часопис Анали Правног факултета у Београду објавио свечани број 1991. године посвећен академику Ивану Максимовићу, сачињена је библиографија његових радова која је имала 300 одредница. Међу овим библиографским јединицама било је 32 књиге, уџбеника и монографија. Након одласка у пензију професор Иван Максимовић је објавио још 12 научних радова.

Преминуо је у Београду 8. јануара 2007. године.


Монографије

Зборници