ИНСТИТУТ ДРУШТВЕНИХ НАУКААКАДЕМИЦИ

Aкадемик Љубомир Тадић

Ljubomir Tadic CV

Рођен је 14. маја 1925. године у Смријечну (Црна Гора). Дипломирао је 1952., а докторирао је 1959. године. Универзитетску каријеру је почео 1954. године као асистент на Правном факултету у Сарајеву. У Институту друштвених наука радио је у два наврата од 1962. до 1965. године, и од 1981. до 1991. године као сарaдник Центра за филозофију и друштвену теорију. Биo je један од предводника студентског протеста 1968. године, а 1974. је због „неподобности“ удаљен са факултета. За члана САНУ је изабран 1985. године. У САНУ је активно радио у одборима Одељeња друштвених наука: „Одбор за филозофију и друштвену теорију“, „Одбор за етнологију“, „Међуодељењски одбор за проучавање мањина и људских права, и у Комисији за проучавање живота Рома којом је и председавао.


Поред осталих дела, објавио је и:

 • Филозофске основе правне теорије Ханса Келсена: прилог критици „Чисте теорије права“, Веселин Маслеша, 1962
 • Предмет правних наука, Институт друштвених наука, 1966
 • Поредак и слобода : прилози критици политичке свести, Култура, 1967
 • Традиција и револуција, Српска књижевна задруга, 1972
 • Право, природа и историја, Филозофско друштво Србије, 1977
 • Филозофија правa, Напријед, 1983
 • Филозофија права (Брајево писмо) у четири свеске, Филип Вишњић, 1984
 • Да ли је национализам наша судбина, Мултипринт, 1986
 • Ауторитет и оспоравање, Филип Вишњић, Напријед, 1987
 • Оглед о јавности, Универзитетска ријеч, Просвета, 1987
 • Наука о политици: основни појмови и проблеми, Рад, 1988
 • The Comintern and the National Question in Yugoslavia, Serbian Heritage Academy, 1989
 • Јавност и демократија, Универзитетска ријеч, Слобода, 1990
 • О великосрпском хегемонизму, Стручна књига, Политика, 1992
 • Реторика: увод у вештину беседништва, Филип Вишњић, Институт за филозофију и друштвену теорију, Напредак, 1995
 • Политиколошки лексикон: основни појмови науке о политици, Завод за уџбенике и наставна средства, 1996
 • Филозофија у свом времену, Филип Вишњић, Напредак, 1998
 • У матици кризе: интервјуи 1968- 1998, Чигоја штампа, 1999
 • Полемике, Гутенбергова Галаксија, Гораграф, 2000
 • Загонетка смрти: смрт као тема религије и филозофије, Филип Вишњић, 2003.
 • Наука о политици, Завод за уџбенике, Службени гласник, 2007
 • Криза и „великосрпски хегемонизам“, Завод за уџбенике, Службени гласник, 2008
 • Преминуо је 31.децембра 2013. у Београду.

Монографије

Зборници