ИНСТИТУТ ДРУШТВЕНИХ НАУКААКАДЕМИЦИ

Aкадемик Радивој Увалић

Radivoj Uvalic CV

Рођен је 20. априла 1912. у Бачкој Паланки. Студирао право у Београду и Паризу, где је докторирао. Био је професор на Економском и Правном факултету Универзитета у Београду. Члан Комунистичке партије од 1935. учесник Шпанског грађанског рата. Увалић је покретач и оснивач Друштва економиста Србије, и један од његових првих председника. Покретач је и дугогодишњи главни уредник првог економског теоријског часописа Економист. У исто време, радио је и на оснивању Економског факултета у Београду. Његовом заслугом, основан је и први Економски институт у Србији, у коме започињу прва озбиљнија научна истраживања о привреди Србије и Југославије. Један је од главних носилаца иницијативе за оснивање Савеза економиста Југославије, и председавајући првог, оснивачког Конгреса. Од 1953. до 1960., био је југословенски амбасадор у Норвешкој, Аустрији и Француској, а до 1967., амбасадор у Индији. Kao директор Институтa друштвених наука, радио je од 1960. до 1962. У том периоду објавио je: „Општа теорија размене у марксистичкој политичкој економији са посебним освртом на међународну размену“; „Regional policy of economic development in Yugoslavia“ и „Politica regional de desarrollo economico de Yugoslavia“. За дописног члана САНУ изабран је 1961. године. Од 1967. био је помоћник државног секретара за иностране послове, а 1971. поново постављен за амбасадора у Индији. Погинуо је у аутомобилској несрећи у Ирану, 28. септембра 1971. године. Носилац је Партизанске споменице 1941.


Између осталих дела, написао је:

  • L'Évolution des Prix sur les Grands Marchés Mondiaux depuis 1933: Métaux non Ferreux, Matières Premières, Textiles, Blé, Sucre, Librairie du Recueil Sirey, 1939
  • Планирање народне привреде, Научна књига, 1948
  • О производњи, Рад, 1952
  • О социјалистичким односима производње, Рад, 1953
  • Неразвијена подручја у развијеним западним земљама: упоредна студија, САНУ, 1972

Монографије

Зборници