INSTITUT DRUŠTVENIH NAUKABIBLIOTEKA INSTITUTA DRUŠTVENIH NAUKA

Biblioteka Instituta društvenih nauka je specijalizovana naučna biblioteka. Osnovana je 1957. godine kao posebna jedinica u okviru Odeljenja za dokumentaciju.

U Biblioteci se čuva knjižni fond od 136.700 primeraka domaćih i stranih monografija, serijskih publikacija, časopisa i priručnika (enciklopedija, rečnika, godišnjaka, bibliografija). Poseban deo fonda predstavlja 35.000 knjiga koje je biblioteka preuzela nakon gašenja Ekonomskog instituta FNRJ i kompleti stručnih časopisa dobijenih na poklon od „Fordove fondacije“.

Korisnici biblioteke su naučni radnici i stručni saradnici Instituta ali i saradnici drugih naučnih instituta i beogradskog Univerziteta. Biblioteka ostvaruje saradnju sa Narodnom bibliotekom Srbije, Univerzitetskom bibliotekom „Svetozar Marković“, brojnim institutskim i fakultetskim bibliotekama i jedan je od osnivača Sekcije bibliotekara i knjižničara Zajednice instituta Srbije.


Kontakt:
mr Vesna Jovanović
e-mail: vjovanovic@idn.org.rs

Tel.: +381 (0)11 36 14 067
bibliote@idn.org.rs;
idn.biblioteka@gmail.com

Monografije

Zbornici