INSTITUT DRUŠTVENIH NAUKABIBLIOTEKA INSTITUTA DRUŠTVENIH NAUKA

MONOGRAFIJE 2012

VESNA KLAJN TATIĆ

ETIČKI I PRAVNI POLOŽAJ LJUDI KAO SUBJEKATA BIOMEDICINSKIH ISTRAŽIVANJA I KLINIČKIH OGLEDA

Beograd, Institut društvenih nauka, 2012
ISBN 978-86-7093-142-8

SLOBODAN VUKOVIĆ

WESTERN MEDIA ETHICS: ANTI-SERB PROPAGANDA AND "HUMANITARIAN" INTERVENTION

Sremski Karlovci, Novi Sad, Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića
Begrad, Institute of Social Sciences, 2012
ISBN 978-86-7543-259-3

Monografije

Zbornici