INSTITUT DRUŠTVENIH NAUKABIBLIOTEKA INSTITUTA DRUŠTVENIH NAUKA

MONOGRAFIJE 2016

NEVEN CVETIĆANIN

DRŽAVNIŠTVO MODERNOG DOBA

Beograd, Arhipelag i Institut društvenih nauka, 2016
ISBN 978-86-523-0201-7

NEVEN CVETIĆANIN

POLITIČKA MEHANIKA I VEŠTINA DRŽAVNIŠTVA

Beograd, Institut društvenih nauka i Arhipelag, 2016
ISBN 978-86-7093-165-7 (IDN)
ISBN 978-86-523-0189-8 (Arhipelag)

LILIJANA ČIČKARIĆ

ŽENE I POLITIKA IZ RODNE PERSPEKTIVE

Beograd, Institut društvenih nauka, 2016
ISBN 978-86-7093-160-2

Monografije

Zbornici