INSTITUT DRUŠTVENIH NAUKABIBLIOTEKA INSTITUTA DRUŠTVENIH NAUKA

ZBORNICI 2010

MEĐUETNIČKI ODNOSI U FUNKCIJI POMIRENJA

Urednici Jelena Jablanov Maksimović, Aleksandar Bošković

Beograd, Fondacija Konrad Adenauer, Institut društvenih nauka, Centar za politikološka istraživanja i javno mnjenje, 2010
ISBN 978-86-86661-44-9

PACIJENTOVA PRAVA U SISTEMU ZDRAVSTVA:
SRBIJA I EVROPSKE PERSPEKTIVE

Priredila Hajrija Mujović-Zornić

Beograd, Institut društvenih nauka, Centar za pravna istraživanja, 2010
ISBN 978-86-7093-134-3

KRIZA I RAZVOJ

Uređivački odbor Veselin Vukotić, Slobodan Maksimović, Vladimir Goati, Danilo Šuković, Veljko Radovanović

Beograd, Institut društvenih nauka, Centar za ekonomska istraživanja, 2010
ISBN 978-86-7093-133-6

Monografije

Zbornici