INSTITUT DRUŠTVENIH NAUKABIBLIOTEKA INSTITUTA DRUŠTVENIH NAUKA

ZBORNICI 2016

VEROVANJE I/ILI ZNANJE

Tematski zbornik radova sa međunarodne konferencije / Elektronski izvor

Urednici Mirko Blagojević, Marinko Lololić, Sofija Mojsić

Beograd, Institut društvrnih nauka, 2016
ISBN 978-86-7093-168-8

DRUŠTVENI I PRAVNI POLOŽAJ OSOBA SA RETKIM BOLESTIMA I NJIHOVIH PORODICA U SRBIJI

Urednici Marta Sjeničić i Marko Milenković

Beograd, Institut društvenih nauka, Udruženje pravnika za medicinsko i zdravstveno pravo Srbije - SUPRAM, 2016
ISBN 978-86-80456-01-0

SEOBE I RAZVOJ

Uređivački odbor Veselin Vukotić, Danilo Šuković, Mirjana Rašević, Slobodan Maksimović, Vladimir Goati

Beograd: Institut društvenih nauka, Centar za ekonomska istraživanja, 2016 ISBN 978-86-7093-164-0

СТАЊЕ И ПЕРСПЕКТИВЕ MУЛТИКУЛТУРАЛИЗМА У СРБИЈИ И ДРЖАВАМА РЕГИОНА

Зборник радова са међународног научног скупа одржаног 10-11. децембра 2015.

Уредници Војислав Становчић и Горан Башић

Београд, Српска академија наука и уметности и Институт друштвених наука, 2016
ISBN 978-86-7025-710-8
ISBN978-86-7093-169-5

Monografije

Zbornici