ИНСТИТУТ ДРУШТВЕНИХ НАУКАЦЕНТАР ЗА ЕКОНОМСКА ИСТРЖИВАЊА

Историја: Центар за економска истраживања (ЦЕИ), основан je 1957. године као одељење за економске науке. ЦЕИ су управљали: др Воја Ракић (1958-1961), др Зоран Пјанић (1962-1964), др Иван Максимовић (1965-1966), др Смиљан Јурин (1966-1968), др Миливоје Тркља (1969-1973), др Мирко Јамник (1974-1982), др Милан Шојић (1982-1990), др Данило Шуковић (1990-2015).


Делатност: Рад ЦЕИ се односи како на теоријска и емпиријска истраживања, тако и на проучавање економске стварности у Србији. Теоријска истраживања се односе на систем отворене слободне тржишне привреде, транзицију, глобализацију, регионални развој, тржиште рада и економске неједнакости, управљање људским ресурсима, међународну економију. Примењена истраживања су усмерена на програме, методе, моделе приватизације, процене вредности капитала, инвестиционе програме, бизнис планове, анализе регионалног развоја, анализе тржишта рада и економских неједнакости, сиромаштво и социјалну политику.


Циљеви: Циљеви ЦЕИ се односе на спровођење истраживања у различитим областима економских наука: тржиште рада и економске неједнакости, сиромаштво, незапосленост, спољнотрговинска политика, анализа платног биланса, девизни курсеви, управљање људским ресурсима, економска политика и развој, финансијска стабилност. Један од циљева се односи и на перманентно стручно усавршавање истраживача и подстицање креативности и иновативности у свим областима истраживања. Анализе, студије и пројекти се спроводе у циљу свеобухватног разумевања савремених економских проблема и подстицања економског раста.


Организација:


Управник:

Др Предраг Петровић, виши научни сарадник


Сарадници:

Др Предраг Јовановић, научни саветник
Јелена Звездановић Лобанова, научна сарадница
Др Маријана Максимовић, научна сарадница
Ивана Остојић, истраживачица сарадница

Монографије

Зборници