INSTITUT DRUŠTVENIH NAUKACENTAR ZA EKONOMSKA ISTRŽIVANjA

Istorija: Centar za ekonomska istraživanja (CEI), osnovan je 1957. godine kao odeljenje za ekonomske nauke. CEI su upravljali: dr Voja Rakić (1958-1961), dr Zoran Pjanić (1962-1964), dr Ivan Maksimović (1965-1966), dr Smiljan Jurin (1966-1968), dr Milivoje Trklja (1969-1973), dr Mirko Jamnik (1974-1982), dr Milan Šojić (1982-1990), dr Danilo Šuković (1990-2015).


Delatnost: Rad CEI se odnosi kako na teorijska i empirijska istraživanja, tako i na proučavanje ekonomske stvarnosti u Srbiji. Teorijska istraživanja se odnose na sistem otvorene slobodne tržišne privrede, tranziciju, globalizaciju, regionalni razvoj, tržište rada i ekonomske nejednakosti, upravljanje ljudskim resursima, međunarodnu ekonomiju. Primenjena istraživanja su usmerena na programe, metode, modele privatizacije, procene vrednosti kapitala, investicione programe, biznis planove, analize regionalnog razvoja, analize tržišta rada i ekonomskih nejednakosti, siromaštvo i socijalnu politiku.


Ciljevi: Ciljevi CEI se odnose na sprovođenje istraživanja u različitim oblastima ekonomskih nauka: tržište rada i ekonomske nejednakosti, siromaštvo, nezaposlenost, spoljnotrgovinska politika, analiza platnog bilansa, devizni kursevi, upravljanje ljudskim resursima, ekonomska politika i razvoj, finansijska stabilnost. Jedan od ciljeva se odnosi i na permanentno stručno usavršavanje istraživača i podsticanje kreativnosti i inovativnosti u svim oblastima istraživanja. Analize, studije i projekti se sprovode u cilju sveobuhvatnog razumevanja savremenih ekonomskih problema i podsticanja ekonomskog rasta.


Organizacija:


Upravnik:

Dr Predrag Petrović, viši naučni saradnik


Saradnici:

Dr Predrag Jovanović, naučni savetnik
Dr Marijana Maksimović, naučna saradnica
Jelena Zvezdanović Lobanova, naučna saradnica
Ivana Ostojić, istraživačica saradnica

Monografije

Zbornici