ИНСТИТУТ ДРУШТВЕНИХ НАУКАЦЕНТАР ЗА ФИЛОЗОФИЈУ

Историја: Центар за филозофију Института друштвених наука је основан 2016. године.


Делатности: Центар не промовише специфичну филозофску школу, приступ или идеологију. Напротив, Центар тежи да се сви проблеми сагледају из више углова и испитају што разноврснијим методама. Због овога су истраживања и активности усмерени ка подстицању сарадње између различитих научних области, институција и традиција. Рад Центра је од интереса за науку у Србији и региону јер прати развој филозофске мисли, подстиче сарадњу са међународним установама, стручним удружењима, тимовима и истражује како традиционалне филозофске проблеме и питања, тако и оне који се јављају са развојем науке и променама у друштву.


Циљеви: Путем подстицања дебате и критичке анализе унапредити филозофску мисао. У складу са тим, Центар се бави разним областима филозофије: темама и проблемима из домена етике, историје филозофије, логике, филозофије религије, филозофије и историје науке, филозофије језика, епистемологије, естетике, политичке филозофије и родних студија.


Организација:


Управник:

Др Војин Ракић, редовни професор


Сарадници/сараднице:

Др Владимир Милисављевић, научни саветник
Др Предраг Милидраг, виши научни сарадник
Др Наталија Мићуновић, научна сарадница
Др Маринко Лолић, научни сарадник
Марина Будић, истраживачица приправница

Монографије

Зборници