INSTITUT DRUŠTVENIH NAUKACENTAR ZA FILOZOFIJU

Istorija: Centar za filozofiju Instituta društvenih nauka je osnovan 2016. godine.


Delatnosti: Centar ne promoviše specifičnu filozofsku školu, pristup ili ideologiju. Naprotiv, Centar teži da se svi problemi sagledaju iz više uglova i ispitaju što raznovrsnijim metodama. Zbog ovoga su istraživanja i aktivnosti usmereni ka podsticanju saradnje između različitih naučnih oblasti, institucija i tradicija. Rad Centra je od interesa za nauku u Srbiji i regionu jer prati razvoj filozofske misli, podstiče saradnju sa međunarodnim ustanovama, stručnim udruženjima, timovima i istražuje kako tradicionalne filozofske probleme i pitanja, tako i one koji se javljaju sa razvojem nauke i promenama u društvu.


Ciljevi: Putem podsticanja debate i kritičke analize unaprediti filozofsku misao. U skladu sa tim, Centar se bavi raznim oblastima filozofije: temama i problemima iz domena etike, istorije filozofije, logike, filozofije religije, filozofije i istorije nauke, filozofije jezika, epistemologije, estetike, političke filozofije i rodnih studija.


Organizacija:


Upravnik:

Dr Vojin Rakić, redovni profesor


Saradnici/saradnice:

Dr Vladimir Milisavljević, naučni savetnik
Dr Predrag Milidrag, viši naučni saradnik
Dr Natalija Mićunović, naučna saradnica
Dr Marinko Lolić, naučni saradnik
Marina Budić, istraživačica pripravnica

Monografije

Zbornici