ИНСТИТУТ ДРУШТВЕНИХ НАУКАЦЕНТАР ЗА ПОЛИТИКОЛОШКА ИСТРЖИВАЊА И ЈАВНО МЊЕЊЕ

Историја: Центар је установљен 1963. године, а његовим радом су управљали: др Фирдус Џинић (1963-1972), др Драгомир Пантић (1973, 1983-1988 и 2005-2009), др Михаило Поповић (1974-1976), др Владимир Гоати (1976-1983), др Љиљана Баћевић (од 1989-2005), др Александар Бошковић (2009-2016). Центар је реализовао преко 200 истраживања јавог мњења која су указивала на политичке промене и динамику политичког процеса и доприносио је разумевању сложених политиколошких феномена: демократије, владавине права, легитимитета, комуникација.


Делатности: Истраживања јавног мњења (методологија, структура и динамика јавног мнења); истраживања политичких система, политичког и гласачког понашања, предвиђање изборних резултата; проучавање политичке комуникације, медија и јавности; истраживања специфичних друштвених догађаја, поцеса и друштвених група (политичка култура, вредности, међуетнички и међурелигијски односи, елите, млади, жене, животни стилови); стварање и одржавање базе података јавног мњења и других емпиријских истраживања у Србији; теоријска истраживања политике; консултантске услуге. Центар развија истраживања заснована на најсавременијим научним приступима, који комбинују социјалну психологију, политичку психологију, статистику, као и интердисциплинарна истраживања (социологија, историја, комуникологија, антропологија).


Циљеви: Развој основних и примењених истраживања политике у савременом добу – савремених комуникација, људских права, екстремизма, људске сигурности, питања једнакости, социјалних разлика, ставова о мањинским групама, који су релевантни за истраживања дискриминације и неједнакости у Србији.


Организација:


Управник:

Др Зоран Лутовац, виши научни сарадник


Сарадници/сараднице:

Др Горан Башић, научни саветник
Др Огњен Прибићевић, научни саветник
Др Бојан Тодосијевић, виши научни сарадник
Др Жељка Бутуровић-Брадарић, научна сарадница
Ксенија Марковић, истраживачица сарадница
Др Ирена Ристић, стручна саветница
Марко Јовановић, истраживач приправник
Бранка Матијевић, истраживачица приправница

Монографије

Зборници