ИНСТИТУТ ДРУШТВЕНИХ НАУКА

15. септембар, Бет Дебора, Београд

 На Деветој међународној конференцији „Јеврејске жене: бити присутна, допринети променама“ која је одржана у Београду, 15. септембра др Зорица Мршевић, научна саветница Института друштвених наука, излагала је на тему „Position of trans women in Serbia“, базирајући се на истраживачким подацима објављеним у институтском издању Трансродно лице правде.

3. септембар Блед

Др Невен Цветићанин, руководилац Форума за стратешке студије (ФОРСТ), истраживачке групе Института друштвених наука, је од 3. до 5. септембра 2019. године боравио на Бледу у Словенији где је учествовао на више значајних међународних конференција. 

22. avgusta Vršac

Dr Zorica Mršević je 22. avgusta u Vršcu održala predavanje na temu „Rodna ravnopravnost - politike i praksa” na Drugoj Letnjoj školi ljudskih prava Pokrajinskog ombudsmana, ove godine posvećenoj nediskriminaciji.

10. јули, Нови Сад и 11. јули, Београд

Др Зорица Мршевић, научна савтница Института друштвених наука, учествовала је на стручним дискусионим панелима о новопредложеним законским решењима Преднацрта Грађанског законика Републике Србије. У Новом Саду је у организацији Покрајинског заштитника грађана тема била сурогат материнство, а у Београду озакоњење истополних заједница. У оба случаја др Мршевић је са становишта потребе заштите људских права, спречавања дискриминације и злоупотреба, као и ради унапређења правног система, подржала увођење тих нових института у наш правни систем.

 

27-28, juni. 2019 - Пријевор    

Др Зорица Мршевић је учествовала на 22. међународној DQM конференцији "Life cycle engineering and management" која је одржана у Истраживачком центру DQM. Др Мршевић је презентирала рад “Gender perspective of risk management related to disaster / accident risks“ написан у коатурству са мр Светланом Јанковић, објављеном у конференцијском зборнику радова (стр. 65-71), где је истакнуто да жене и мушкарци, морају равноправно да управљају ризицима од катастрофа/непогода.

biblioteka
Библиотека
stanovnistvo_casopis
Становништво
istrazivacke_grupe
Истраживачке групе
arhiva
Архива

 1. 10. јул 1957.

  Оснoван Институт друштвених наука.
  - Образована одељењa за економске науке, социологију, историјске науке, и одељење за политичке и правне науке.

 2. 1958. - 1965.

  У Институту је функционисала постдипломска школа из друштвених наука.

 3. 1961.

  Образовано одељење за филозофију.

 4. 1962.

  Основан Центар за демографска истраживањa.

 5. 1963.

  Покренут часопис Становништво.
  - Образован Центар за истраживање јавног мњења.

 6. 1969.

  Одељење за историјске науке се издваја у Институт за савремену историју.

 7. 1977.

  Право оснивача ИДН преузима Влада РС.

 8. 1981.

  Приступање Института у Универзитет у Београду.
  - Основан Центар за филозофију и друштвену теорију.

 9. 1992.

  Центар за филозофију и друштвену теорију се издвојио.

 10. 1998.

  Институт друштвених наука искључен са Универзитета.

 11. 2014.

  Покренут поступак за повратак у састав Универзитета у Београду.

 12. 2016.

  Основан Ресурсни центар за подршку истраживањима;
  - Основан Центар за филозофију;
  - У оквиру Центра за социолошка истраживања, установљена је група за антрополошка истраживања.

Монографије

Зборници