ИНСТИТУТ ДРУШТВЕНИХ НАУКА

22. avgusta Vršac

Dr Zorica Mršević je 22. avgusta u Vršcu održala predavanje na temu „Rodna ravnopravnost - politike i praksa” na Drugoj Letnjoj školi ljudskih prava Pokrajinskog ombudsmana, ove godine posvećenoj nediskriminaciji.

10. јули, Нови Сад и 11. јули, Београд

Др Зорица Мршевић, научна савтница Института друштвених наука, учествовала је на стручним дискусионим панелима о новопредложеним законским решењима Преднацрта Грађанског законика Републике Србије. У Новом Саду је у организацији Покрајинског заштитника грађана тема била сурогат материнство, а у Београду озакоњење истополних заједница. У оба случаја др Мршевић је са становишта потребе заштите људских права, спречавања дискриминације и злоупотреба, као и ради унапређења правног система, подржала увођење тих нових института у наш правни систем.

 

27-28, juni. 2019 - Пријевор    

Др Зорица Мршевић је учествовала на 22. међународној DQM конференцији "Life cycle engineering and management" која је одржана у Истраживачком центру DQM. Др Мршевић је презентирала рад “Gender perspective of risk management related to disaster / accident risks“ написан у коатурству са мр Светланом Јанковић, објављеном у конференцијском зборнику радова (стр. 65-71), где је истакнуто да жене и мушкарци, морају равноправно да управљају ризицима од катастрофа/непогода.

12. мај 2019. Бриони

Др Зорица Мршевић је учествовала на 23. Међународној знанственој конференцији “Националне мањине, миграције и сигурност”, која се на Брионима одржала од 9. до12. маја 2019. у организацији Центра за међународне студије Факултета политичких знаности Свеучилишта у Загребу и Академске мреже за сарадњу у Југоисточној Еуропи којом координира Институт друштвених наука. Др Мршевић је на панелу “Миграције и сигурност” презентирала рад “Exposure of migrant women to security risks“ (Изложеност жена мигранткиња безбедносним ризицима) написан у коатурству са мр Светланом Јанковић. Истакнут је проблем родно заснованог насиља као момент разликовања статуса мигранткиња од мушкараца из истих земаља или миграторних подручја.

01. jun 2019 - Бањалука

Др Зорица Мршевић је учествовала на Међународној научној конференцији. „Друштвене девијације”, која се одржала од 31.05. до 01.06. 2019. године у Бањалуци у организацији Центра модерних знања и Факултета политичких наука Универзитета Бањалука. Централна тема конференције на којој је учествовало преко 60 ауторки и аутора из региона (највише из БиХ, али и из Словеније, Хрватске, Србије, Црне Горе и др) је била Положај маргинализованих група у друштву. Др Мршевић је презентирала свој рад на тему „Положај лезбејки у Србији“ на пленарном панелу. Њен рад је штампан у Зборнику радова са Конференције: https://www.centarmodernihznanja.com/attachments/article/39/Zbornik_IV.pdf

biblioteka
Библиотека
stanovnistvo_casopis
Становништво
istrazivacke_grupe
Истраживачке групе
arhiva
Архива

 1. 10. јул 1957.

  Оснoван Институт друштвених наука.
  - Образована одељењa за економске науке, социологију, историјске науке, и одељење за политичке и правне науке.

 2. 1958. - 1965.

  У Институту је функционисала постдипломска школа из друштвених наука.

 3. 1961.

  Образовано одељење за филозофију.

 4. 1962.

  Основан Центар за демографска истраживањa.

 5. 1963.

  Покренут часопис Становништво.
  - Образован Центар за истраживање јавног мњења.

 6. 1969.

  Одељење за историјске науке се издваја у Институт за савремену историју.

 7. 1977.

  Право оснивача ИДН преузима Влада РС.

 8. 1981.

  Приступање Института у Универзитет у Београду.
  - Основан Центар за филозофију и друштвену теорију.

 9. 1992.

  Центар за филозофију и друштвену теорију се издвојио.

 10. 1998.

  Институт друштвених наука искључен са Универзитета.

 11. 2014.

  Покренут поступак за повратак у састав Универзитета у Београду.

 12. 2016.

  Основан Ресурсни центар за подршку истраживањима;
  - Основан Центар за филозофију;
  - У оквиру Центра за социолошка истраживања, установљена је група за антрополошка истраживања.

Монографије

Зборници