INSTITUT DRUŠTVENIH NAUKA14. novembar 2019, Novi Sad

Dr Mirjana Dokmanović, naučna saradnica Instituta društvenih nauka, učestvovala je na međunarodnoj naučnoj konferenciji “Privrednopravni okvir i ekonomski razvoj država Jugoistočne Evrope” u organizaciji Pravnog fakulteta Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu. Dr Dokmanović je na skupu predstavila svoj rad pod nazivom “Prehrambeni suverenitet i agroekologija iz perspektive ljudskih prava i zaštite životne sredine”. 

7. novembar 2019, Bratislava

Dr Marko Milenković, naučni saradnik Instituta drušvenih nauka učestvovao je na radionici "From economic to energy transition - Three decades of transitions in Central and Eastern Europe" na Komenius Univerzitetu u Bratislavi, Slovačka. Na ovom skupu dr Milenković je predstavio rad  "Transition to renewable energy in Serbia – EU integration with(out) membership and inconsistent implementation of standards" koautorski pripremljen sa Milicom Pešterić, starijom saradnicom u Bojović i Partneri.

13. novembar 2019. - NOVO IZDANJE -

    XENOPHOBIA, Identity and new forms of Nationalism / edited by Vladimir Milisavljević and Natalija Mićunović. - Belgrade : Institute of social sciences, 2019
ISBN 978-86-7093-223-4

12. novembar 2019. - NOVO IZDANJE -

    ФИЛОЗОФИЈА кризе и отпора : мисао и дело Љубомира Тадића / [уредници Маринко Лолић, Слободан Антонић, Јово Бакић]. - Београд : Институт друштвених наука : САНУ : Универзитет, Филозофски факултет, Одељење за социологију : Српско социолошко друштво, 2019
ISBN 978-86-7093-219-7

30. oktobar 2019. - NOVO IZDANJE  -

    Генетички и други здравствени основи дискриминације на раду / Сања Н. Стојковић Златановић. - Београд : Институт друштвених наука, 2019
ISBN 978-86-7093-220-3

library
Biblioteka
library
Stanovništvo
library
Istraživačke grupe
library
Arhiva

 1. 10. jul 1957.

  Osnovan Institut društvenih nauka.
  - Obrazovana odeljenja za ekonomske nauke, sociologiju, istorijske nauke, i odeljenje za političke i pravne nauke.

 2. 1958. - 1965.

  U Institutu je funkcionisala postdiplomska škola iz društvenih nauka.

 3. 1961.

  Obrazovano odeljenje za filozofiju.

 4. 1962.

  Osnovan Centar za demografska istraživanja.

 5. 1963.

  Pokrenut časopis Stanovništvo.
  - Obrazovan Centar za istraživanje javnog mnjenja.

 6. 1969.

  Odeljenje za istorijske nauke se izdvaja u Institut za savremenu istoriju.

 7. 1977.

  Pravo osnivača IDN preuzima Vlada RS.

 8. 1981.

  Pristupanje Instituta u Univerzitet u Beogradu.
  - Osnovan Centar za filozofiju i društvenu teoriju.

 9. 1992.

  Centar za filozofiju i društvenu teoriju se izdvojio.

 10. 1998.

  Institut društvenih nauka isključen sa Univerziteta.

 11. 2014.

  Pokrenut postupak za povratak u sastav Univerziteta u Beogradu.

 12. 2016.

  Osnovan Resursni centar za podršku istraživanjima;
  - Osnovan Centar za filozofiju;
  - U okviru Centra za sociološka istraživanja, ustanovljena je grupa za antropološka istraživanja.

Monografije

Zbornici