ИНСТИТУТ ДРУШТВЕНИХ НАУКА


ИСТРАЖИВАЧИ

Бранка Матијевић

Истраживач приправник

2018. студент докторских студија, Филозофски факултет, Универзитет у Београду

2018. мастер социолог, Филозофски факултет, Универзитет у Београду

2017. дипломирани социолог, Филозофски факултет, Универзитет у Београду
Интересовањa:

  • Социолошка истраживања на тему утицаја информационих технологија
  • Социологија организације
  • Одрживи развој
  • Економска социологија

Биографија:

У току студија Бранка се бавила волонтерским радом у оквиру Института за социолошка истраживањa и то у оквиру следећих пројеката:

1. „Изазови нове друштвене интеграције у Србији: концепти и актери“ у Београду, у фебруару 2018. године. Истраживање је о свакодневном животу домаћинстава и појединаца у условима садашњих промена у Србији.
2. „Млади као актери друштвених промена“ спроведено у Београду, у јуну 2017. године.
3. „Изазови нове друштвене интеграције“, у Београду априла 2017. године.
4. Октобра 2018. на истраживању: „Европско друштвено истраживање“.

Бранка је такође била и један од учесника (предавача) на конференцији Дани интернет домена Србије (2018), где је приказала резултате истраживања на тему „Дигитално присуство микро, малих и средњих предузећа у Србији“, у чијој је анализи и учествовала.

Чланство у професионалним организацијама:

  • Социолошко удружење Србије и Црне Горе

Монографије

Зборници