ИНСТИТУТ ДРУШТВЕНИХ НАУКА


ИСТРАЖИВАЧИ

Горан Пенев

Научни сарадник


Доктор демографских наука, Економски факултет, Универзитет у Београду, 2016 (Самоубиства у Србији у контексту савремених демографских и друштвеноекономских промена)

Магистар економских наука, Економски факултет, Универзитет у Београду, 1987 (Основне детерминанте, карактеристике и последице старења становништва Југославије);

Дипл. економиста, Економски факултет, Универзитет у Београду, 1978.
Интересовања:

  • фертилитет, ванбрачна рађања
  • морталитет, суицидни морталитет
  • миграције
  • структуре становништва, старење становништва, пројекције становништва, процене становништва

Биографија:

Од 1979. године запослен је у Институту друштвених наука (Центар за демографска истраживања) где ради на разним истраживачким пословима.

Објавио је преко 200 научних и стручних радова. Чланке је објављивао у преко 25 домаћих и страних часописа. Учествовао је на бројним научним конференцијама у земљи и иностранству као аутор саопштења и члан научних одбора. Члан је редакције часописа Economic development (2011-), едиције Balkan Demographic Papers (2000-), часописа Становништво (1990-2010, главни уредник 1992-1996), Српске демографске библиографије 1945-2012 (2006-2013).

Држао је предавања по позиву на додипломским, последипломским и докторским студијама у земљи и иностранству. Вишегодишњи је сарадник француског Националног института за демографске студије (INED, Paris) и Европске демографске опсерваторије (ODE, Saint-Germain-en-Laye), Универзитета Тесалија (UTH, Volos). Члан је Одбора за проучавање становништва Одељења друштвених наука САНУ. Био је сарадник или руководилац више десетина националних или међународних научних пројеката.

Чланство у професионалним организацијама:

  • Друштво демографа Србије /члан-оснивач/
  • Статистичко друштво Србије
  • Геронтолошко друштво Србије
  • Association International des Démographes de Langue Française (AIDELF)
  • Association Demobalk /члан-оснивач, потпредседник/

https://independent.academia.edu/GoranPenev
https://www.researchgate.net/profile/Goran_Penev

Изабране публикације:

-"Сезоналност суицида у Србији, 1990-2012". Становништво, 2014, 52(2): 67-89 DOI:10.2298/STNV1402067P

-Демографски трендови у Црној Гори од средине 20. вијека и перспективе до 2050. године. Завод за статистику Црне Горе – Монстат, Подгорица, 2008, стр. 213.

-"Развитак становништва света, Европе и Србије од 1945. до 2004". Еволуција популационе политике у Србији 1945-2004. Демографски зборник, књига VII. Одељење друштвених наука. Српска академија наука и уметности, Београд, 2005, 19-50.

-"Замена генерација у Србији у периоду 1950-2000". Становништво, 2001, 39(1/4): 45-71

Монографије

Зборници