ИНСТИТУТ ДРУШТВЕНИХ НАУКА


ИСТРАЖИВАЧИ

Јелена Звездановић Лобанова

Научна сарадница


Доктор економских наука, Економско-пословна факултета, Универзитет у Марибору, 2017. год.

Мастер економиста, Економски факултет, Унивезитет у Београду, 2010. год.

Дипломирани економиста, Економски факултет, Универзитет у Нишу, 2008. год.
Интересовањa и садашња истраживања:

  • Стране директне инвестиције
  • Квалитет институционалног уређења
  • Земље у транзицији

Биографија:

Предмет њеног научног интересовања представљају прекогранични мерџери и аквизиције и институционално уређење у земљама у транзицији. Током њеног школовања, Јелена је добила бројне међународне и домаће стипендије и награде. Проглашена је за најбољег студента прве, друге, треће и четврте године Економског факултета у Нишу. Након завршетка основних студија, Јелена је добила признање најбољи дипломирани економиста Економског факултета у Нишу (школске 2008/2009). Добитник је Сребрног знака поводом Дана Универзитета у Нишу, као најбољи дипломирани студент за поље друштвено хуманистичких наука.

Изабране публикације:

-Lobanov, M., Zvezdanović-Lobanova, J. (2015). Double Taxation as a Factor of Cross-border Investment Activity. Economic Policy, 10(1), 92-111.

-Maček, A., Ovin, O., Zvezdanović Lobanova, J. (2015). FDI Blessing — How Is It Recognized by Local Communities? — A Comparative Study of Slovenia and Serbia, Perspectives on Business and Management, Prof. Vito Bobek (Ed.).

-Zvezdanović, J. (2013). Analyzing FDI economic effects and determinants in SEE economies– comparative approaches, Naše gospodarstvo, Letn. 59, br. 3/4, str. 67-75.

Монографије

Зборници