ИНСТИТУТ ДРУШТВЕНИХ НАУКА


ИСТРАЖИВАЧИ

Ксенија Марковић

Истраживачица сарадница


Редован студент треће године докторских студија, Факултет политичких наука, Универзитет у Београду, 2013.

Мастер политикологије, Факултет политичких наука, Универзитет у Београду, 2013.

Дипломирани политиколог, Факултет политичких наука, Универзитет у Београду, 2011.Интересовања:

  • међуетнички односи и политика интеграције
  • права националних мањина
  • идеје и вредности социјалне демократије
  • јавне политике и друштвени развој

Биографија:

Током досадашњег рада Ксенија Марковић се бавила правима и положајем националних мањина и политиком интеграције и јавним политикама. Тема мастер рада је била посвећена компаративној анализи права, положаја и процеса политичке интеграције националних мањина у Србији, Хрватској и Црној Гори. Тренутно ради на изради докторске дисертације која се бави теоријом политичког представљања и анализом процеса друштвене и политичке интеграције у Србији.

Објавила је више радова у часописима од националног значаја и зборницима радова. Учествовала је на међународним и националним конференцијама које су посвећене мултикултурализму и правима и положају националних мањина.

У Институту друштвених наука ради од 2016. године.

Изабране публикације:

-Нови приступи мањинском питању: децентрализација и националне мањине – случај Србија, (коауторка А.Јовановић), Национални интерес, 2015, 23(2), 123 -150.

-Учешће политичких партија националних мањина на изборима 2014. године, коауторка, у: (ур.) Милан Јовановић и Душан Вучичевић, Избори у Србији 2014. године - Политичка рокада, Институт за политичке студије, Београд, 2014, стр.107-129.

-Модели политичке и друштвене интеграције националних мањина, у: (ур.) Зоран Крстић, Компаративна политика- есеји, Факултет политичких наука и Чигоја штампа, 2014, стр. 101-120.

Монографије

Зборници