ИНСТИТУТ ДРУШТВЕНИХ НАУКА


ИСТРАЖИВАЧИ

Љубомир Христић

Научни сарадник


Доктор етнологије и антропологије, Филозофски факултет, Универзитет у Београду, 2011.

Магистар етнологије и антропологије, Филозофски факултет, Универзитет у Београду, 2006.

Дипломирани етнолог и антрополог, Филозофски факултет, Универзитет у Београду, 2004.Интересовања:

  • Културна политика и политичка култура
  • Антрополошке теорије
  • Друштвене теорије

Биографија:

Pођен у Београду. Основну школу - American international school, завршио у Западној Африци (Того). Средњу школу у Енглеској - St.Bedes, Upper Dicker, East Sussex. Дипломирао по убрзаној процедури после две године студија (другу, трећу и четврту годину студија сам завршио у школској 2003./2004.) са просеком 9.81 на Одељењу етнологије и антропологије као студент генерације Филозофског факултета. Магистарски рад из области Културне антропологије одбранио 2006. године (просек на магистарским студијама 10). Докторску тезу о културној конструкцији граница одбранио 27.01.2011. на Филозофком факултету у Београду (просек на докторским студијама 10). Сарађивао caм у настави на предметима Увод у етнологију и антропологију, Антропологија фолклора и Историја српске етнологије на Одељењу етнологије и антропологије на Филозофском факултету у Београду од 2004. до 2010. године. Учествовао на бројним конференцијама из области друштвених и хуманистичких наука. Објавио caм 4 монографијe и радове у референтним домаћим и међународним пуликацијама из друштвено-хуманистичких дисциплина. Од 2006. стипендиста Министарства науке и заштите животне средине - Сектор за развој младог научног кадра a oд 04.2010. сам запослен у Центру за политиколошка истраживања и јавно мнење при Институту душтвених наука у Београду.

Монографије

Зборници