ИНСТИТУТ ДРУШТВЕНИХ НАУКА


ИСТРАЖИВАЧИ

Марина Будић

Истраживач приправникРедован студент докторских студија филозофије, Филозофски факултет, Универзитет у Београду, 2017.

Mастер академске студије филозофијe, Филозофски фаултет, Универзитет у Београду, 2017.

Дипломирани филозоф, Филозофски фаултет, Универзитет у Београду, 2016

Интересовања:

  • филозофија
  • етика
  • примењена етика (биоетика)
  • Кантова филозофија
  • филозофија науке
  • теоријa казне
  • психологија

Биографија:

Поред редовних курсева на Факултету, похађала је предавања и праксе, и учествовала на конференцијама и семинарима у земљи и иностранству:

Током 2016. и 2017. похађала је стручну праксу у Центру за биоетичке студије у Београду, са којим сарађује.

Током 2016. и 2017. похађала је стручну праксу у Центру за биоетичке студије у Београду, са којим сарађује.

2016. године учествовала је на CEU Undergraduate Conference in Moral and Political Philosophy, у Будимпешти, са радом Kant's Retributivism and The Death Penalty;

2015. године учествовала је на Трећем ријечком интердисциплинарном конгресу студената друштвених и хуманистичких наука – Друштво (не)знања као активни учесник са радом Утицај, улога и значење уметности и културе у образовању;

2013. године учествовала је на Првом ријечком интердисциплинарном конгресу студената друштвених и хуманистичких наука – Сексуалност: едукација, комуникација, право и политике, етика и религија, уметност као активни учесник са радом Сексуалност и етичке дилеме кроз време, кулуру и религију;

Добитница је награде за најбољи научно-истраживачки студентски рад из области друштвено-хуманистичких наука 2012. Исте године учествовала је на конференцији Истраживаче станице Петница „Корак у науку“ са радом Утицај бављења уметношћу и Отворености за искуства на субјективни доживљај музичких и ликовних дела, објављеним у Петничким свескама.

Изабране публикације (до 4)

Будић, М. (2018). Suicide, euthanasia and the duty to die: one Kantian approach to euthanasia, Philosophy and Society, Vol 29, No 1, 88-114;

Будић, М. (2017). Кантов ретрибутивизам и смртна казна, Theoria, 60(3), 130-154;

Монографије

Зборници