ИНСТИТУТ ДРУШТВЕНИХ НАУКА


ИСТРАЖИВАЧИ

Марко Гаљак

Истраживач сарадник


2017 – Мастер рачунарства у друштвеним наукама, Универзитет у Београду

2014 – Мастер демограф, Географски факултет, Универзитет у Београду

2011 – Дипломирани демограф, Географски факултет, Универзитет у Београду

Интересовања:

  • Морталитет
  • Старосна структура
  • Фертилитет
  • Анализа друштвених мрежа
  • Филантропија

Биографија:

Марко Гаљак је рођен у Смедереву где је завршио основну школу и гимназију. У трећем разреду средње школе Марко са својим вршњацима оснива омладинску невладину организацију „Мреже креативне омладине – ЕИДОС“ која за циљ има унапређење положаја младих у локалној заједници кроз програме неформалног образовања и јачање њиховог утицаја на процес доношења одлука. Након гимназије уписује Географски факултет у Београду, смер демографија. Дипломски рад под називом „Однос државе према демографском развоју – пример Сједињених Америчких Држава“ одбранио је у марту 2011. год. Две године након завршетка основних студија, Марко кроз своју невладину организацију ради на различитим пројектима едукације омладине. Мастер студије демографије на Географском факултету у Београду уписује 2013. год, и завршава их одбраном мастер рада „Морталитет у Србији и Европској унији – компаративна анализа“ у октобру 2014. год. Те године, његов мастер рад награђен је као најбољи мастер рад на студијској групи. Исте године Марко уписује докторске студије на Географском факултету. Током школске 2014/2015 год. као демонстратор, држи вежбе студентима студијског програма Туризмологије из два предмета: Пословна статистика и Рачунарство. Након завршене прве године докторских студија Марко уписује додатне мастер студије Рачунарство у друштвеним наукама при Универзитету у Београду. Током 2016. паралелно похађа докторске и мастер студије, и при том даје све испите у року са просечном оценом 10. Марко у јануару 2017. год. стиче другу мастер диплому завршим радом под именом: „Примена програмског језика Р у рачунарској анализи друштвених мрежа - Пример избора у Србији 2016.“. Марко се 2017. запошљава као научник података (Data Scientist) у Фондацији Каталист где проналази себе обједињујући страсти према анализи података и активизму. Од јула 2018. Марко ради у Институту друштвених наука као истраживач сарадник.

Изабране публикације:

  • Гаљак, М. (2014). Предупредив морталитет у Србији и Европској унији – компаративна анализа. Демографија, 11(1), 135-145.
  • Magdalenić, I., & Galjak, M. (2015). Ageing map of the Balkan Peninsula. Journal of the Geographical Institute “Jovan Cvijić” SASA, 66(1), 75-89. doi:10.2298/IJGI1601075M

Монографије

Зборници