ИНСТИТУТ ДРУШТВЕНИХ НАУКА


ИСТРАЖИВАЧИ

Марта Сјеничић

Виша научна сарадница


Докторирала 2010, Правни факултет у Београду

Магистрирала 2002, Правни факултет у Београду

Дипломирала 1992, Правни факултет у Београду

Интересовања:

 • Медицинско право
 • Здравствено право
 • Право социјалне заштита

Биографија:

Након завршеног Правног факултета у Београду, магистрирала је и докторирала у области медицинског права. Др Сјеничић је научни сарадник у Центру за правна истраживања Института друштвених наука у Београду, који се већ две декаде бави истраживањима у области медицинског права. Председник је Удружења правника за медицинско и здравствено право Србије-СУПРАМ и члан је Европског удружења за здравствено право. Радила је на више истраживачких пројеката, као и на пројектима Европске уније у области медицинског и здравственог права и права у области социјалне заштите. У току рада се бавила питањима која се дотичу: здравственог осигурања, здравственог информационог система, заштите приватности података у здравтву, пацијентових права, права на здравствену и социјалну заштиту посебно осетљивих друштвених група, осигурања квалитета у здравству и акредитације пружалаца здравствених услуга, прекограничне здравствене заштите, имплементације програма организованог скрининга, импликација персонализоване или П4 медицине, социјалне и здравствене заштите особа са интелектуалним и менталним потешкоћама. Учествовала је са радовима на више националних и међународних конференција из области здравственог права и права социјалне заштите. Гостујући је предавач на мастер и докторским студијама из области менаџмента у здравству Медицинског факултета и Факултета организационих наука у Београду.

Чланство у професионалним организацијама:

 • Председник Удружења правника за медицинско и здравствено право Србије-СУПРАМ
 • Члан Биоетичког одбора Србије
 • Члан Еворпског удружења за здравствено право

https://www.linkedin.com/profile/view?id=AAMAAARfmUwBrZ8POtguwIIe3w7qDXjbM0gkJiA&trk=hp-identity-name

Репрезентативне публикације

 • Пацијент као оштећени у грађанском праву и његова сукривица, Институт друштвених наука, Београд, 2013.
 • "Учешће пацијента у доношењу одлука из области здравствене заштите и здравственог осигурања", у зборнику: Људска права и вредности у биомедицини
 • Аспект одлучивања у здравству, Институт друштвених наука, Београд, 2014
 • “Право пацијента на обештећење у светлу његових дужности”, у: Пацијентова права у систему здравства
 • Србија и европске перспективе, Институт друштвених наука, Београд, 2010.
 • “Early Warning System and International Health Regulations Implementation – Two Examples of Public Health Legislation in Bosnia and Herzegovina” (u koautorstvu Wolfgang Tiede/Gunnar Schulte), Zeitschrift für ausländisches und internationales Arbeits- und Sozialrecht (ZIAS), Max Planck Institute for Social Law and Social Policy, Verlag C.F. Müller, Heidelberg, Heft 1, 27. Jahrgang, 2013, Seiten 70-81

Монографије

Зборници