ИНСТИТУТ ДРУШТВЕНИХ НАУКА


РАДИЛИ У ИНСТИТУТУ

Милан Брдар


Докторирао, 1997, Филозофски факултет, Београд

Дипломирао 1979, Филозофски факултет, БеоградИнтересовања:

  • Историја и социологија идеја
  • Методологија с филозофијом
  • Геополитика

Биографија:

Милан Брдар, рођен 14. 03 1952. у Руми (Србија), основну школу завршио у Подгорици, средњу школу и факултет у Београду. Дипломирао на филозофском факултету 1979. године у Београду, где је стекао и докторат. Радио у Институту друштвених наука у периоду 1981–2000, где је 2001. године стекао звање вишег научног сарадника. Од септембра 2001. године је ванредни професор на Филозофском факултету у Новом Саду (предмети Филозофске методологија и Општа социологија). Од мар¬та 2006. је у звању редовног професора. Тренутно ради у Институту друштвених наука, Бео-град, као научни саветник.

У току професионалне каријере био је уредник у многим часописима (Гледишта, 1983-89, Theoria, 1984-1986, Социолошки преглед, 1994-1996, главни уредник 1996-1999, уредник, 2002-2011), Председник Српског филозофског друштва 1997-2000

Чланство у професионалним организацијама:

  • Српско филозофско друштво
  • Српско социолошко друштво

Значајнији радови:

  • Праксис одисеја: студија настанка бољшевичког тоталитаризма, 1-2, Службени лист, Београд, 2000, 2001.
  • Филозофија у Дишановом писоару : постмодерни пресек XX-вековне филозофије, Издавачка књижарница Зорана Стојановића, Нови Сад, 2002.
  • Српска транзициона Илијада: апорије демократског преображаја Србије у геополитичком контексту, Stylos, Нови Сад, 2007.
  • Између бездана и неба: критика Декартовог програма рациоцентричног утемељења као херменеутика нововековне филозофије, Институт друштвених наука, Београд, 2015.

Монографије

Зборници