ИНСТИТУТ ДРУШТВЕНИХ НАУКА


УПРАВА

Мирјана Докмановић

Научнa сарадница


Докторирала 2007, Центар за родне студије, АЦИМСИ у Новом Саду

Магистрирала 1996, Правни факултет у Београду

Дипломирала 1981, Правни факултет у Новом СадуИнтересовања:

 • Међународно јавно право
 • Међународно право људских права
 • Женска права и родна равноправност

Биографија:

Након магистрирања на Правном факултету у Београду, учествовала је на бројним стручним конференцијама и скуповима по позиву у земљи и иностранству, између осталих на МА програму Women and Public Policy Program, J.F. Kennedy School of Government, Harvard University, САД (1998, 1999, 2001), UN Commisssion on the Status of Women , ECOSOC, UN конференција о последицама светске финансијске кризе, о сузбијању нелегалне трговине оружјем и у раду европских и светских социјалних форума алтерглобалистичког покрета. Као међународна експерткиња ангажована је на експертским пословима у вези са питањима људских права, женских права, родне равноправности, родне анализе јавних политика и унапређења антидискриминационих политика од стране међународних и европских организација (UNDP, UNIFEM, UNPFA, SEESAC и др.). У IPA 2011 пројекту "Спровођење антидискриминационих политика" (2012-2014) била је ангажована као главна антидискриминациона експерткиња. За Владина тела радила је на изради Стратегије за родну равноправност 2016-2020, као и на студијама и анализама јавних политика. За Делегацију ЕУ у Србији 2016. године израдила је студију Родна анализа Србије. Координирала бројне европске, националне и локалне пројекте у области унапређења родне равноправности и сузбијања родно заснованог насиља. Од 2011. до 2016. године учествовала у научно-истраживачком пројекту " Развој методологије евидентирања криминалитета као основа креирања ефикасних мера за његово сузбијање и превенцију" финансираном од стране Министарства просвете и науке РС. Учествовала је са радовима на бројним међународним и националним конференција из области људских права, родне равноправности и утицаја глобализације на стање људских права. На Факултету за европске правно-политичке студије Универзитета ЕДУКОНС у Новом Саду била је запослена у звању доцента од 2008. до 2013. године, а у звању ванредног професора од 2013. до новембра 2016. године. Чланица је Савета и Редакционог одбора часописа Темида.

Чланство у професионалним организацијама:

 • Чланица Управног одбора Виктимолошког друштва Србије
 • Чланица Удружења Технологија и друштво
 • Чланица International Association of Feminist Economics

Репрезентативне публикације

 • „Евидентирање података о злочинима из мржње: препоруке међународних тела и њихов значај за Србију“, Темида, вол. 18, но. 2, 2015, стр. 59-78.
 • "Род и право", у: Милојевић, И. и Марков, С. (ур.), Увод у родне теорије, Нови Сад, Центар за родне студије, Универзитет у Новом Саду, 2011. стр. 295-306.
 • Firearms Possession and Domestic Violence in the Western Balkans: A Comparative Study of Legislation and Implementation Mechanisms, SEESAC/UNDP, Beograd, 2007.
 • New World Order: Утицај глобализације на економска и социјална права жена, Женски центар за демократију и људска права, Суботица, 2002.
 • Policy Responses to the Global Financial and Economic Crisis in the CEE/SEE Region. Belgrade: Cigoja stampa and Institute of Social Sciences. ISBN 978-86-531-0291-3.
 • Утицај неолиберализма на економска и социјална права. Београд: Чигоја штампа и Институт друштвених наука. ISBN 978-86-531-0290-6

Монографије

Зборници