ИНСТИТУТ ДРУШТВЕНИХ НАУКА


ИСТРАЖИВАЧИ

Мирјана Рашевић

Научнa саветница и управница Центра за демографска истраживања


Образовање:

Докторирала на Филозофском факултету (Одељење за социологију) Универзитета у Београду, 1992.

Магистрирала у Центру за мултидисциплинарне студије Универзитета у Београду, 1988.

Дипломирала на Медицинском факултету Универзитета у Београду, 1983.


Интересовањa:

  • Сексуално и репродуктивно задравље са посебним акцентом на низак фертилитет
  • Истраживање демографских феномена у функцији јавних политика

Биографија:

Научни саветник и управник Центра за демографска истраживања Института друштвених наука и редовни професор на Катедри за демографију Географског факултета Универзитета у Београду. Ангажована као професор и на мастер студијама Економског факултета Универзитета у Београду (програм Квантитативна анализа) и на мастер студијама (Студије миграција) при Универзитету у Београду. Директор Института друштвених наука од 2002. до 2015. године.

Аутор десетак књига, више чланака у националним и међународним часописима, сарадник на одговарајућим темама у низу студија и учесник са прилозима на већем броју скупова у земљи и иностранству. Уредник часописa Становништво од 1996. до 2010. године. Руководилац 20 пројеката, укључујући и оне стратешког типа. Сукоординатор на два европска пројекта: Managing Migration and its Effects in South-East Europe-SEEMIG (2012-2014) и Improving Institutional Capacities and Fostering Cooperation to Tackle the Impacts of Transnational Youth Migration-YOUMIG (2017-2019).

Чланство у професионалним организацијама:

  • Друштво демографа Србије
  • Одбор за становништво Српске академије наука и уметности
  • Одељење за друштвене науке Матице српске
  • Међународна унија за научно проучавање становништва (IUSSP)
  • Европско удружењe за контрацепцију и репродуктивно здравље (ESC)

Неке од новијих публикација:

Рашевић, М. (2018). Криза рађања у Србији: новији увиди. У В. С. Костић, С. Ђукић Дејановић, М. Рашевић (уредници), Ка бољој демографској будућности Србије (стр. 24-51). Београд: Српска академија наука и уметности, Институт друштвених наука.

Rašević, M. (2016). Migration and Development in Serbia. Belgrade: IOM.

Sedlecky K, Rašević M. Challenges in sexual and reproductive health od Roma people who live in settlements in Serbia. The Europaen Journal of Contraception & Reproductive Health Care 2015; 20 (2): 101-109. doi: 10.3109/13625187.2014.957825

Rašević M. Srpski demografi o demografiji. Stanovništvo 2013; 51 (2): 39-51. doi: 10.2298/STNV1302039R

Монографије

Зборници