ИНСТИТУТ ДРУШТВЕНИХ НАУКА


ИСТРАЖИВАЧИ

Наталија Мићуновић

Научнa сарадница


1987 – 1996, Докторске студије филозофије, Purdue University, САД

1985 – 1987, Магистарске студије филозофије, Purdue University, САД

1979 – 1984, B.A. из филозофије и светске књижевности, Филозофски факултет Универзитета у Сарајеву, БиХ

1975 – 1983, B.S. из математике, Природно математички факултет Универзитета у Сарајеву, БиХ


Интересовања:

  • Политика рода, етницитета и културе
  • Политика образовања, науке и технологије
  • Друштвени развој и управљање
  • Јавне политике и научна заједница
  • Политичка филозофија и макроекономија

Биографија:

Наталија Мићуновић се образовала у Београду, Сарајеву и на Purdue универзитету у Сједињеним америчким државама. Предавала је на неколико америчких универзитета, бавила се издаваштвом и управљала Управом за родну равноправност од 2007. до 2014. То је усредсредило њена интересовања на везе између научне заједнице и друштвеног развоја, у контексту родних, етничких, економских и културних односа. Објавила је неколицину радова на те теме и превела три филозофске књиге у складу са тим интересовањима.

Чланство у професионалним организацијама:

  • Caribbean Philosophy Association
  • Radical Philosophy Association
  • American Philosophy Association
  • Association for Symbolic Logic
  • Society of Women in Philosophy

Изабране публикације:

-“Одустајање од идеологије и преузимање одговорности“, зборник Лавиринти транзиције, ФПН, Београд, 2012.

-“Ideology and Theory in Southeastern European Context” (Идеологија и теорија у контексту Југоисточне Европе), XXI Светски филозофски конгрес, август 2003. Истанбул, објављено у Зборнику.

-“Assumptions of Nationalism”/”Претпоставке национализма”, двојезично издање “Specter of Nation”/ “Утвара нације”, Београдски круг, 3-4 1996/1-2 1997., Београд.

-“Gendered Aspects of New Socio-Economic Developments and Social Research in Yugoslavia” (Родни аспекти нових друштвено економских трендова и социолошка истраживања у Југославији), конференција Contribution of Social Research to the Economic and Social Recovery Policy (Прилог друштвених истраживања политици економског и друштвеног опоравка), Софија, 23-24. новембар 1999., објављено у Зборнику.

Монографије

Зборници