ИНСТИТУТ ДРУШТВЕНИХ НАУКА


ИСТРАЖИВАЧИ

Снежана Грк

Научни саветник


Доктор статистичких наука, Економски факултет, Универзитет у Београду.

Магистарирала и дипломирала на Економском факултету, Универзитет у Београду, Смер статистичке анализе и Смер статистике и кибернетике.Интересовања:

  • Планирање експеримената, статистика, математички модели
  • Економија, економска теорија, економска политика, економски систем

Биографија:

Радила је у научним институтима, а од 2005. године ради у Институту друштвених наука, у звању научног саветника, које је стекла 2000. године.

Аутор је бројних оригиналних научних и стручних радова у научним часописима и студијама, као и бројних научних монографија. Са великим бројем научних радова учествовала је на научним скуповима и међународним конференцијама у замљи и иностранству. Држала пленарна предавања по позиву на скуповима међународног значаја. Добитница је награде за најбољи научни рад на 7. Међународној конференцији, Quality Management Dependability and, ICDQM-2005.

Уредник часописа “Економски видици” била је од 2003. до 2005.године. Коуредник публикације “Месечне анализе и прогнозе” била је од 2004 до 2005. године. Поред тога, уредник је тематских зборника радова са научних скупова. Уредник је серије научних монографија радова “Свет и Србија”.

Била је ангажована у настави (универзитет), програмима обуке/образовања. Учествовала је у низу пројеката, и руководила значајним студијама и пројектима стратешког типа. Сада руководи пројектом “Моделирање развоја и интеграција Србије у светске токове у светлу економских, друштвених и политичких гибања”, који финансира Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.

Била је члан Комисије у Матичном научном одбор за друштвене и хуманистичке науке у Министарству науке и заштите животне средине Републикре Србије, и члан Одбора за акредитацију научноистраживачких организација у Министарству просвете, науке и технолошког развоја Републикре Србије.

Чланство у професионалним организацијама:

  • Одбор за економске науке Српске академије наука и уметности
  • Друштво статистичара Србије (у председништву)
  • Научно друштво економиста Србије
  • Друштво економиста Београда (у председништву

Изабране публикације:

Grk Snežana, (1997), Planiranje i analiza eksperimenata, Čigoja štampa, Beograd, 193 str. ISBN 86-403-0193-X

Grk Snežana, (1998), Nemoć i propusti monetarne politike (1990-1993), Čigoja štampa, Beograd, 97 str. ISBN 86-403-0265-0

Грк Снежана, (2018), Ефекти криза у Србији, у: Економска криза: порекло и исходи, Српска академија наука и уметности, Одељење друштвених наука, Одбор за економске науке, Београд, стр. 363-377. ISBN 978-86-7025-800-6

Grk Snežana, (2017), Svet – vreme previranja, Monografija radova, Svet i Srbija – vreme promena, CID, Ekonomski fakultet, Beograd, str. 11-32. ISBN 978-86-403-1524-1

Grk Snežana, (2017), Svet – iskušenja čovečnosti, Monografija radova, Svet i Srbija – izazovi i iskušenja, Institut društvenih nauka, Beograd, str. 11-40. ISBN 978-86-7093-197-8

Монографије

Зборници