ИНСТИТУТ ДРУШТВЕНИХ НАУКА


ИСТРАЖИВАЧИ

Весна Лукић

Виша научна сарадница


Доктор демографских наука, Географски факултет, Универзитет у Београду, 2008.

Магистар демографских наука, Географски факултет, Универзитет у Београду, 2003.

Дипломирани географ, Географски факултет, Универзитет у Београду, 1997.

Интересовања:

  • Миграције становништва (присилне миграције, нерегуларне миграције, мигрантско предузетништво, миграције и старење)
  • Дневне миграције радне снаге
  • Просторни аспекти демографских процеса

Биографија:

У досадашњем раду др Весна Лукић бавила се питањем миграција, њихових узрока и последица, дејства структурних и личних фактора у миграционом процесу, као и међусобним односом различитих облика мобилности становништва. Посебну пажњу посветила је проучавању присилних миграција. Расветљавајући различите миграционе обрасце са аспекта структуре радне снаге, мреже насеља и просторних диспаритета у развоју уочава и родни аспект као оквир миграционих кретања. Интеграција имиграната и миграционе политике такође су у фокусу њеног истраживачког рада.

Из делокруга ове проблематике објавила је велики број научних радова у релевантним међународним и националним часописима.

Чланство у професионалним организацијама:

  • Одбор за проучавање становништва Одељења друштвених наука САНУ
  • European Association for Population Studies (EAPS)
  • Друштво демографа Србије
https://www.researchgate.net/profile/Vesna_Lukic

Монографије

Зборници