ИНСТИТУТ ДРУШТВЕНИХ НАУКА


ИСТРАЖИВАЧИ

Војин Ракић

Научни саветник, редовни професор


Докторат 1998: Ратгерс, САД

Мастер 1 1993: CEU, Праг

Мастер 2 1996: Ратгерс, САД,

Дипломирао 1991: Филозофски факултет, Универзитет у Београду

Интересовањa:

 • биоетика
 • етика
 • политичка филозофија

Биографија:

Војин Ракић, редовни професор и научни саветник, директор је Центра за биоетичке студије и шеф УНЕСKО Катедре за биоетику за Европу. Председник је Радне групе Универзитета у Кембриџу за биоетичку едукацију. Директор је Секције за Србију УНЕСKО-ове Катедре за биоетику. Војин Ракић је и члан је Управног одбора Одељења за истраживање УНЕСKО-ове катедре за биоетику на Универзитету у Хаифи

Дипломирао је филозофију на Филозофском факултету Универзитета у Београду, магистрирао на Факултету за Европске студије Централног европског универзитета у Прагу, као и на Факултету политичких наука Универзитета Рутгерс у САД-у. Докторирао је на истом факултету 1998. године.

Од 1999. до 2001. године био је виши научни сарадник и ванредни професор Центра за политике високог образовања на Факултету за јавну управу Универзитета Твенте у Холандији. Од 2001. до 2003. радио је као саветник Уједињених нација у Влади Републике Србије. Од 2003. ради као професор универзитета.

Бави се превасходно биоетиком и политичком филозофијом. Објавио је и уредио више монографија на енглеском и српском језику, као и бројне чланке у међународним и домаћим научним часописима (недавно у Journal of Medical Ethics, American Journal of Bioethics i Cambridge Quarterly of Health Care Ethics).

Ракић руководи потпројектом "Биоетички аспекти: морално прихватљиво у биотехнолошки и друштвено могућем". Овај потпројекат се реализује у оквиру ширег пројекта "Ретке болести: молекуларна патофизиологија, дијагностички и терапијски модалитети и социјални, етички и правни аспекти", а који финансира Министарство просвете и науке у пројектном циклусу 2011-2016

Чланство у професионалним организацијама:

 • Директор Центра за биоетичке студије
 • Шеф УНЕСКО Катедре за биоетику за Европу
 • Директор Управног одбора Секције за Србију УНЕСКО катедре за биоетику
 • Етички одбор Института друштвених наука
 • Руководилц Радне групе Универзитета у Кембриџу за биоетичку едукацију у Србији
 • Етички одбор Института за медицинска истраживања
 • Етички одбор Покрета за електронску приватност
 • Рецензент за часопис Journal of Medical Ethics
 • Рецензент за часопис Neuroethics
 • Рецензент за часопис Kennedy Institute of Ethics Journal
 • Рецензент за часопис International Political Science Review
 • Центар за развој либерализма (ЦРЛ/ЦДЛ); оснивач и директор
 • Америчко друштво политиколога (APSA)
 • Холандско друштво политиколога (NKWP)

www.vojinrakic.com

Референтне публикације у последње две године:

 • Ракић, В. (2015). "We Must Create Beings with Moral standing Superior to Our Own". Cambridge Quarterly of Health Care Ethics 24(1):58-65
 • Ракић, В. (2014). “Voluntary Moral Bioenhancement Is a Solution to Sparrow's Concerns”. American Journal of Bioethics 14(4): 37-38
 • Ракић, В. (2014). “We Can Make Room for SSRIs”. American Journal of Bioethics: Neuroscience 5(3): 34-35
 • Ракић, В. (2014). "Voluntary moral enhancement and the survival-at-any-cost bias". Journal of Medical Ethics 40(4): 246-250.

Монографије

Зборници