ИНСТИТУТ ДРУШТВЕНИХ НАУКА


ИСТРАЖИВАЧИ

Научни саветници

Др Горан Башић, научни саветник

Др Мирко Благојевић, научни саветник

Др Снежана Грк, научнa саветница

Др Предраг Јовановић, научни саветник

Др Владимир Милисављевић, научни саветник

Др Зорица Мршевић, научнa саветница

Др Хајрија Мујовић, научнa саветница

Др Огњен Прибићевић, научни саветник

Др Војин Ракић, редовни професор

Др Мирјана Рашевић, научнa саветница

Др Лилијана Чичкарић, научна саветница

Виши научни сарадници

Др Сузана Игњатовић, виша научна сарадница

Др Весна Лукић, виша научна сарадница

Др Зоран Лутовац, виши научни сарадник

Др Предраг Милидраг, виши научни сарадник

Др Владимир Никитовић, виши научни сарадник

Др Предраг Петровић, виши научни сарадник

Др Марта Сјеничић, виша научна сарадница

Др Бојан Тодосијевић, виши научни сарадник

Др Невен Цветићанин, виши научни сарадник

Научни сарадници

Др Жељка Бутуровић-Брадарић, научна сарадница

Др Мирјана Докмановић, научна сарадница

Др Јелена Звездановић Лобанова, научнa сарадница

Др Маринко Лолић, научни сарадник

Др Маријана Максимовић, научна сарадница

Др Иван Маринковић, научни сарадник

Др Владимир Ментус, научни сарадник

Др Марко Миленковић, научни сарадник

Др Наталија Мићуновић, научна сарадница

Др Нада Новаковић, научна сарадница

Др Јелена Предојевић-Деспић, научна сарадница

Др Ранко Совиљ, научни сарадник

Др Биљана Станковић, научна сарадница

Др Сања Стојковић-Златановић, научна сарадница

Др Љубомир Христић, научни сарадник

Др Анкица Шобот, научна сарадница

Истраживачи сарадници

Марко Гаљак, истраживач сарадник

Ксенија Марковић, истраживачица сарадница

Емилија Мијић, истраживачица сарадница

Софија Николић, истраживачица сарадница

Ивана Остојић, истраживачица сарадница

Истраживачи приправници

Др Ивана Арсић, истраживачица приправница

Марина Будић, истраживачица приправница

Јагода Дрљача, истраживачица приправница

Марко Јовановић, истраживач приправник

Ивана Магдаленић, истраживачица приправница

Бранка Матијевић, истраживачица приправница

Др Ирена Ристић, стручна саветница

Др Ана Вуковић, стручна саветница

Монографије

Зборници