INSTITUT DRUŠTVENIH NAUKAISTRAŽIVAČI

Naučni savetnici

Dr Goran Bašić, naučni savetnik

Dr Mirko Blagojević, naučni savetnik

Dr Aleksandar Bošković, naučni savetnik

Dr Lilijana Čičkarić, naučna savetnica

Dr Snežana Grk, naučna savetnica

Dr Predrag Jovanović, naučni savetnik

Dr Vladimir Milisavljević, naučni savetnik

Dr Zorica Mršević, naučna savetnica

Dr Hajrija Mujović, naučna savetnica

Dr Ognjen Pribićević, naučni savetnik

Dr Vojin Rakić, redovni profesor

Dr Mirjana Rašević, naučna savetnica

Viši naučni saradnici

Dr Neven Cvetićanin, viši naučni saradnik

Dr Suzana Ignjatović, viša naučna saradnica

Dr Vesna Lukić, viša naučna saradnica

Dr Zoran Lutovac, viši naučni saradnik

Dr Predrag Milidrag, viši naučni saradnik

Dr Vladimir Nikitović, viši naučni saradnik

Dr Predrag Petrović, viši naučni saradnik

Dr Marta Sjeničić, viša naučna saradnica

Dr Bojan Todosijević, viši naučni saradnik

Naučni saradnici

Dr Željka Buturović-Bradarić, naučna saradnica

Dr Mirjana Dokmanović, naučna saradnica

Dr Ljubomir Hristić, naučni saradnik

Dr Marinko Lolić, naučni saradnik

Dr Marijana Maksimović, naučna saradnica

Dr Ivan Marinković, naučni saradnik

Dr Vladimir Mentus, naučni saradnik

Dr Natalija Mićunović, naučna saradnica

Dr Marko Milenković, naučni saradnik

Dr Nada Novaković, naučna saradnica

Dr Jelena Predojević-Despić, naučna saradnica

Dr Biljana Stanković, naučna saradnica

Dr Ranko Sovilj, naučni saradnik

Dr Sanja Stojković-Zlatanović, naučna saradnica

Dr Ankica Šobot, naučna saradnica

Dr Jelena Zvezdanović Lobanova, naučna saradnica

Istraživači saradnici

Marko Galjak, istraživač saradnik

Ksenija Marković, istraživačica saradnica

Emilija Mijić, istraživačica saradnica

Sofija Nikolić, istraživačica saradnica

Ivana Ostojić, istraživačica saradnica

Istraživači pripravnici

Dr Ivana Arsić, istraživačica pripravnica

Marina Budić, istraživačica pripravnica

Jagoda Drljača, istraživačica pripravnica

Marko Jovanović, istraživač pripravnik

Ivana Magdalenić, istraživačica pripravnica

Branka Matijević, istraživačica pripravnica

Dr Irena Ristić, stručna savetnica

Dr Ana Vuković, stručna savetnica

Monografije

Zbornici