ИНСТИТУТ ДРУШТВЕНИХ НАУКАЈАВНЕ НАБАВКЕ

2019

Редни број Опис предмета јавне набавке Документи Уговори
1 Јавна набавка мале вредности – услуге обезбеђења.

Позив за подношење понуде


Конкурсна документација


Питања и одговори

Одлука о додели уговора


Обавештење о закљученом уговору


2 Јавна набавка мале вредности – електрична енергија

Позив за подношење понуде


Конкурсна документација


Одлука о додели уговора


Обавештење о закљученом уговору


3 Јавна набавка мале вредности у циљу закључења оквирног споразума са једним понуђачем - Услуга посредовања при куповини путних карата, резервацији хотелског смештаја за службена путовања и организацију научних скупова.

Позив за подношење понуде


Конкурсна документација


Одлука о додели оквирног споразума


Обавештење о закљученом оквирном споразуму


2018

Редни број Опис предмета јавне набавке Документи Уговори
1 Јавна набавка мале вредности у циљу закључења оквирног споразума са једним понуђачем - Услуге посредовања при куповини путних карата, резервацији хотелског смештаја за службена путовања и организацију научних скупова

Позив за подношење понуде


Конкурсна документација


Питања и одговори


Одлука о додели оквирног споразума


Обавештење о закљученом оквином споразуму


2 Јавна набавка мале вредности – услуга обезбеђења

Позив за подношење понуде


Конкурсна документација


Питања и одговори


Одлука о додели уговора


Обавештење о закљученом уговору

3 Јавна набавка мале вредности за услугу штампе

Позив за подношење понуде


Конкурсна документација


Питања и одговори


Одлука о додели оквирног споразума


Обавештење о закљученом оквирном споразуму

4 Јавна набавка мале вредности – набавка електричне енергије

Позив за подношење понуде


Конкурсна документација


Питања и одговори


Измене и допуне конкурсне документације


Обавештење о продужењу рока за подношење понуда


Одлука о додели уговора


Обавештење о закљученом уговору


2017

Редни број Опис предмета јавне набавке Документи Уговори
1 Јавна набавка мале вредности - услуге обезбеђења

Позив за подношење понуде


Конкурсна документација


Питања и одговори


Измена и допуна конкурсне документације


Обавештење о продужењу рока за подношење понуда


Одлука о додели уговора


Обавештење о закљученом уговору

2 Јавна набавка мале вредности - услуга посредовања при куповини путних карата, резервацији хотелског смештаја за службена путовања и организиацију научних скупова

Позив за подношење понуде


Конкурсна документација


Одлука о додели уговора


Обавештење о закљученом уговору


3 Јавна набавка мале вредности – услуга графичке припреме, прелома и штампања монографија

Позив за подношење понуде


Конкурсна документација


Одлука о додели уговора


Обавештење о закљученом уговору


4 Јавна набавка мале вредности – набавка електричне енергије

Позив за подношење понуде


Конкурсна документација


Одлука о додели уговора


Обавештење о закљученом уговору

5 Услуга графичке припреме, прелома и штампања монографија

Позив за подношење понуде


Конкурсна документација


Измена и допуна конкурсне документације


Обавештење о продужењу рока за подношење понуда


Питања и одговори


Одлука о додели уговора


Обавештење о закљученом уговору


2016

Редни број Опис предмета јавне набавке Документи Уговори
1 Јавна набавка - услуге посредовања при куповини авио карата и резервације хотелског смештаја за службена путовања

Позив за подношење понуде


Конкурсна документација

Одлука о додели уговора


Обавештење о закљученом уговору

2 Јавна набавка мале вредности – услуга графичке припреме, прелома и штампе монографија, прва партија

Позив за подношење понуде


Конкурсна документација


Питања и одговори

Одлука о додели уговора


Обавештење о закљученом уговору

3 Јавна набавка мале вредности – набавка електричне енергије

Позив за подношење понуде


Конкурсна документација


Одлука о додели уговора


Обавештење о закљученом уговору

4 Јавна набавка мале вредности – услуга графичке припреме, прелома и штампе монографија, друга партија

Позив за подношење понуде


Конкурсна документација


Питања и одговори

Обавештење о закљученом уговору

2015

Редни број Опис предмета јавне набавке Документи Уговори
1 Јавна набавка - услуге посредовања при куповини авио карата и резервације хотелског смештаја за службена путовања

Иѕвештај о стручној оцени понуде


Позив за подношење понуде


Конкурсна документација

Иѕвештај о стручној оцени понуде


Одлука о додели уговора


Обавештење о закљученом уговору

2 Јавна набавка мале вредности – услуге портира

Позив за подношење понуде


Конкурсна документација

Иѕвештај о стручној оцени понуде


Одлука о додели уговора


Обавештење о закљученом уговору

3 Јавна набавка мале вредности – услуга графичке припреме, прелома и штампе монографија, прва партија

Позив за подношење понуде


Конкурсна документација


Питања и одговори

Иѕвештај о стручној оцени понуде


Одлука о додели уговора


Обавештење о закљученом уговору

4 Јавна набавка мале вредности – добра - електрична енергија

Позив за подношење понуде


Конкурсна документација

Иѕвештај о стручној оцени понуде


Одлука о додели уговора


Обавештење о закљученом уговору

5 Јавна набавка мале вредности – услуга графичке припреме, прелома и штампе монографија

Позив за подношење понуде


Конкурсна документација


Питања и одговори

Одлука о додели уговора


Обавештење о закљученом уговору

6 Јавна набавка мале вредности – услуга штампања рекламног материјала

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора


Обавештење о закљученом уговору

2014

Редни број Опис предмета јавне набавке Документи Уговори
1 Јавна набавка мале вредности обликована по партијама за штампање монографија

Конкурсна документација


Питања 1


Питања 2


Питања 3


Питања 4


Иѕвештај о стручној оцени понуде

Обавештење о закљученом уговору


Уговор

2 Јавна набавка мале вредности за набавку електричне енергије (добра)

Конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору


Уговор

3 Јавна набавка мале вредности, штампање монографија, друга партија

Конкурсна документација


Питања 1


Питања 2


Питања 3

Одлука


Уговор о штампању монографија

4 Јавна набавка мале вредности, штампање монографија, трећа партија

Конкурсна документација

Одлука


Уговор о штампању монографија

5 Јавна набавка мале вредности, штампање монографија, четврта партија

Конкурсна документација

Одлука


Обавештење о закљученом уговору


Уговор о штампању монографија

Монографије

Зборници