Stepen društvene integrisanosti nacionalnih manjina u Srbiji, 2020. (Internet)


Institut društvenih nauka (Kraljice Natalije 45, Beograd; www.idn.org.rs) u saradnji sa Centrom za istraživanje etniciteta iz Beograda sprovodi istraživanje javnog mnjenja koje ima za cilj da utvrdi stepen društvene integrisanosti nacionalnih manjina u Republici Srbiji. Institut je akreditovan kao javna naučno istraživačka organizacija, a u svom sastavu ima odeljenje i stručnjake koji se bave istraživanjem javnog mnjenja.

Republika Srbija od 2002. godine razvija politiku zaštite nacionalnih manjina zasnovanu na institucionalnom priznanju i razvijenoj ustavnopravnoj zaštiti njihovih identiteta. Istraživanjem nastojimo da utvrdimo na koji način su preduzete mere doprinele društvenoj integrisanosti nacionalnih manjina.


Učešćem u istraživanju, odnosno popunjavanjem upitnika, za šta je potrebno izdvojiti između 15 i 20 minuta, doprinosite sticanju reprezentovanog i objektivnog stava javnog mnjenja o ovom važnom društvenom pitanju.

Ova anketa je dobrovoljna, popunjavate je svojevoljno i od Vas očekujemo iskrene odgovore, a ukoliko odlučite, učešće u anketi možete prekinuti u bilo kom trenutku. Međutim, zahvalni smo ukoliko započeto popunjavanje ankete privedete kraju i odgovorite na sva pitanja.

Istraživanje se sprovodi uz poštovanje principa koji štite ispitanike od narušavanja privatnosti i otkrivanja ličnih podataka i zasnovano je na dobrovoljnosti ispitanika da učestvuje u istraživanju.

Svi podaci se prikupljaju, obrađuju i čuvaju u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti („Službeni glasnik RS“, br. 87/2018).

Upitnik popunjavaju samo punoletni državljani Republike Srbije. Ukoliko imate manje od 18 godina i niste državljanin Republike Srbije, zahvaljujemo se na interesovanju, ali Vaši stavovi se ne mogu uzimati u obzir prilikom obrade podataka.

Ako želite da saznate nešto više o ovom istraživanju, ili o svojim pravima i odgovornosti kao učesniku u naučnom istraživanju, na kraju ankete su brojevi telefona i e-mail adrese istraživača koji sprovode istraživanje i koji Vam mogu dati dodatne informacije o bilo čemu što Vas zanima u vezi sa ovom anketom.

Na kraju ankete možete da uporedite neke od svojih odgovora sa do sada pristiglim odgovorima drugih ispitanika.

Unapred se zahvaljujemo na saradnji!