INSTITUT DRUŠTVENIH NAUKAIZ MEDIJA


INSTITUT DRUŠTVENIH NAUKA

INSTITUTI SRBIJE - INSTITUT DRUŠTVENIH NAUKA (SRPSKA NAUČNA TELEVIZIJA)

KUĆA NAUKE - RTS O INSTITUTU DRUŠTVENIH NAUKA


Novembar 2019

Okrugli sto KULTURNA AUTONOMIJA I MANjINSKA SAMOUPRAVA (Privatna produkcija)

Oktobar 2019

Naučni skup Ksenija Atanasijević (Privatna produkcija)

Jun 2019

Sanja Stojković Zlatanović - Uloga i značaj sindikalnog delovanja za unapređenje socijalnopravnog statusa zdravstveno ranjivih kategorija radnika (privatna produkcija)

Strateški tokovi 2019 (Privatna produkcija)

Ivana Ostojić - Inkluzivne i ekstraktivne institucije kao faktori ekonomskog rasta (privatna produkcija)

Dr Zorica Mršević – Srbija čeka Građanski zakonik (Televizija N1 Dan uživo)

Ivana Arsić - Brisanje identiteta: Represija nad katalonskim jezikom savremenog doba (privatna produkcija)

April 2019

Ksenijа Mаrković - Izаzovi političkog predstаvljаnjа nаcionаlnih mаnjinа u Republici Srbiji (privаtnа produkcijа)

Mart 2019

Okrugli sto Svet u previrаnju i budućnost Evrope i Bаlkаnа (privаtnа produkcijа)

Januar 2019

Dr Neven Cvetićanin, Nevolje sa budžetom u SAD (Al Jazeera Balkans)

Rаzgovor o nаmа (privаtnа produkcijа)

Položаj mlаdih istrаživаčа i istrаživаčicа u društvenim nаukаmа u Srbiji - stаnje, perspektive, izаzovi (privаtnа produkcijа)

Decembar 2018

Dr Neven Cvetićаnin, Evropskа unijа nа rаskršću (Prvi progrаm, Rаdio Beogrаd)

The Left is Dead, Long Live the Left? - treća sesija (privatna produkcija)

The Left is Dead, Long Live the Left? - četvrta sesija (privatna produkcija)

The Left is Dead, Long Live the Left? - peta sesija (privatna produkcija)

Ivаnа Mаgdаlenić - Novije promene u stаrosnom modelu rаđаnjа Srbije i držаvа Evropske unije (privаtnа produkcijа)

The Left is Dead, Long Live the Left? - otvaranje međunarodnog naučnog skupa (privatna produkcija)

The Left is Dead, Long Live the Left? - prva sesija (privatna produkcija)

The Left is Dead, Long Live the Left? - druga sesija (privatna produkcija)

Okrugli sto KA EVROPSKOM DRUŠTVU (privatna produkcija)

Jagoda Drljača - Mere bezbednosti medicinskog karaktera u krivičnom zakonodavstvu Republike Srbije

Novembar 2018

Dr Neven Cvetićanin, Privreda na raskršću (RTV Vojvodina)

Marko Galjak - Dva primera upotrebe teorije grafova u društvenim naukama: analiza interakcija na Tviteru tokom izbora 2016. u Srbiji i analiza Giving Balkans podataka o filantropiji u Srbiji (privatna produkcija)

Dr Ranko Sovilj Regulatorne mere i politike upravljanja rizicima u investicionim društvima (privatna produkcija)

Oktobar 2018

XENOPHOBIA, IDENTITY AND NEW FORMS OF NATIONALISM, otvaranje internacionalnog naučnog skupa (privatna produkcija)

XENOPHOBIA, IDENTITY AND NEW FORMS OF NATIONALISM, I sesija (privatna produkcija)

XENOPHOBIA, IDENTITY AND NEW FORMS OF NATIONALISM, II sesija (privatna produkcija)

XENOPHOBIA, IDENTITY AND NEW FORMS OF NATIONALISM, III sesija (privatna produkcija)

XENOPHOBIA, IDENTITY AND NEW FORMS OF NATIONALISM, IV sesija (privatna produkcija)

XENOPHOBIA, IDENTITY AND NEW FORMS OF NATIONALISM, V sesija (privatna produkcija)

Jul 2018

Neven Cvetićanin, Povratak na hladnoratovsku ravnotežu (Al Jazeera Balkans)

Jun 2018

Dr Zorica Mršević, O Nacrtu zakona o rodnoj ravnopravnosti (Društvo, Danas)

Zakon i rodna ravnopravnost, I deo (privatna produkcija)

Zakon i rodna ravnopravnost, diskusija (privatna produkcija)

Maj 2018

EU i Srbija, I sesija (privatna produkcija)

EU i Srbija, II sesija (privatna produkcija) 

Januar 2018

Dr Zorica Mršević, Društvene nauke u modernoj državi - nužna potreba ili luksuz (Pogledi, Politika)

Dr Zorica Mršević, Društvene nauke i izgradnja boljeg društva (Pogledi, Politika)

Dr Zorica Mršević, Da li društvene nauke upravljaju "zmajevim kočijama" (Pogledi, Politika)

Decembar 2017

Pristup Srbije Evropskom društvenom istraživanju

Srbi - narod koji nestaje? (Upitnik, RTS)

Svečana sednica povodom 60 godina rada IDN (privatna produkcija)

Šta stvarno mogu društvene nauke, I sesija (privatna produkcija)

Šta stvarno mogu društvene nauke, II sesija (privatna produkcija)

Jubilej Instituta društvenih nauka (Društvo, NIN)

Šest decenija Instituta društvenih nauka (Društvo, Politika)

Institut društvenih nauka obeležio 60. rođendan (N1)

Položaj nauke u Srbiji

Andrija Krešić - Ličnost i delo, I sesija (privatna produkcija)

Andrija Krešić - Ličnost i delo, II sesija (privatna produkcija)

Andrija Krešić - Ličnost i delo, III sesija (privatna produkcija)

Natalija Mićunović: Rod i dostojanstvo (Tribine, Radio Beograd 3)

Jovanka Matić (N1)

Novembar 2017

Jovanka Matić, Politika kao borba između dobra i zla (Al jazeera)

Aleksandar Bošković, Marinko Lolić i Zoran Pavlović, Individualizam (Tribine, Radio Beograd 3)

Aleksandar Bošković: Mezoameričke religije i arheologija (Tribine, Radio Beograd 3)

Ima li populizma u Srbiji? (Al jazeera)

Ima li populizma u Srbiji? (N1)

Dr Neven Cvetićanin, Utopija danas (Agora, Radio Beograd 2)

Dr Vladimir Nikitović, Poruke demografa kreatorima javnih politika (Dan uživo, N1)

Z. Lutovac, I. Ristić, Č. Čupić, Populizam: uzroci i posledice (Tribine, Radio Beograd 3)

Jovanka Matić, Siniša Atlagić, Miloš Bešić, Populizam: uzroci i posledice (Tribine, Radio Beograd 3)

Dr Zorica Mršević, Društvene nauke u promenjenom svetu (Pogledi, Politika)

O individualizmu ("Jeretička priča", Novi magazin)

Andrija Krešić - ličnost i delo (Gozba, Radio Beograd 2)

Dr Goran Bašić, dr Zoran Lutovac, Populizam:uzroci i posledice (Tribine, Radio Beograd 3)

Dr Vladimir Nikitović, Savremeno selo u Srbiji kao kvazi-demografska tema (Rečeno i prećutano, Radio Beograd 2)

Oktobar 2017

Institut društvenih nauka (Instituti SrbijeSrpska naučna televizija)

Kazivanja Andrije Krešića (privatna produkcija)

Monografije

Zbornici