ИНСТИТУТ ДРУШТВЕНИХ НАУКА

ИЗ МЕДИЈАДр Зорица Мршевић, Друштвене науке у промењеном свету (Погледи, Политика)

http://www.zoricamrsevic.in.rs/mediji/Dustvene-nauke_-_2-novembar-2017.pdf

Монографије

Зборници